29-11-2017
2017 loopt op zijn laatste beentjes. En ook dit jaar was seksisme weer alom aanwezig. Welke seksistische beelden hebt u in 2017 gezien? Heeft u het voorbije jaar vrouw- manonvriendelijke praat gelezen of gehoord? Wel, u kan daartegen reageren door ze te nomineren voor de AUWCH Award 2017. Daarom deze oproep. Stuur ons uw kandidaat voor de AUWCH Award 2017!
28-11-2017
In 2017 hebben we ons buddy pilootproject vluchtelingenvrouwen over heel Vlaanderen uitgebreid. De doelstelling van dit project is vluchtelingenvrouwen weerbaar te maken en te versterken om samen met een buddy de transitiefase, van materiële hulp naar financiële steun, te overbruggen. Dit zal concreet gebeuren door ondersteuning te bieden bij het faciliteren van het vinden van een woning en het uitbouwen van een sociaal netwerk.Tijdens deze netwerkdag stellen wij u de resultaten voor van het voorbije jaar.
10-10-2017
Vandaag presenteerde EIGE (European Institute for Gender Equality) zijn jongste index, waarbij de gendergelijkheid binnen de Europese landen onderling over de jongste tien jaar vergeleken werd. De index beslaat zeven grote domeinen: werk, kennis, macht, geld, tijd, gezondheid en geweld.
Het project Miriam verhoogt het empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW, doorbreekt hun sociaal isolement en dringt de armoede terug, met het oog op maatschappelijke en socio-professionele integratie. De Vrouwenraad werkt hiervoor samen met de POD Maatschappelijke Integratie, de KdG-hogeschool en de OCMW’s van Namen, Charleroi, Sint-Jans-Molenbeek, Leuven en Gent. Het doel is een aanpak te ontwikkelen die op termijn kan uitgerold worden in andere OCMW’s. Eind 2017 zal een instrument klaar zijn dat hiervoor kan aangewend worden.
20 dagen verlof voor vaders en meemoeders na de geboorte van een kind, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies. De Vrouwenraad en de Gezinsbond lanceren een online petitie om hun eisen inzake geboorteverlof kracht bij te zetten. "In het verleden bleek uit verschillende onderzoeken dat een overgroot deel van de bevolking voorstander is van meer geboorteverlof. Met deze petitie willen we de druk op de regering verhogen om daar nu eindelijk werk van te maken", zeggen Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, en Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.
Vrouwenkracht.net
auwchaward.be ikzwijgnietmeer.be