25-1-2017
Op 26 september 2015 aanvaardden de VN-lidstaten resolutie A/70/L.1 "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development". Agenda 2030 heeft de potentie om de transitie naar duurzame ontwikkeling in te zetten. Veel hangt echter af van de manier waarop dit concreet vorm zal krijgen. Een belangrijk aandachtspunt in dit verband is gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.
5-1-2017
De media berichtten deze week over het zogenaamd geflopte experiment met de 30-urenweek in een woon- en zorgcentrum in het Zweedse Göteborg. De werkdag werd er ingekort met twee uur: van acht uur werken naar zes uur, met behoud van loon. De werknemers waren enthousiast, de politici verdeeld. De tegenstanders vonden het systeem te duur.
3-1-2017
Wie denkt dat alles geregeld is en de vrouwenbeweging dus overbodig geworden is, kijkt niet verder dan zijn neus lang is. Zelfs als dat zo zou zijn en er niets meer te bereiken valt, dan nog moeten we constant waakzaam zijn. Want mensen- en vrouwenrechten worden al te vlug en te gemakkelijk teruggeschroefd. Kijk naar wat er in Afghanistan gebeurd is, ooit een welvarend land met meisjes en vrouwen die studeerden en werkten.
20-12-2016
Met een overweldigende meerderheid van stemmen (meer dan 1000 stemmen in 48 uren) heeft het grote publiek de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) tot winnaar uitgeroepen van de Auwch Award van de Vrouwenraad. Deze stekelige prijs gaat naar een persoon of organisatie die een bijzonder vrouwonvriendelijke of seksistische maatregel/uitspraak op zijn conto heeft staan.
Vrouwenkracht.net
auwchaward.be ikzwijgnietmeer.be