Loonkloof / Loopbaankloof
Het rapport van het World Economic Forum over de Global Gender Gap 2018 stelt dat gemiddeld 63% van de loonkloof (149 landen) is gedicht.
Onderwijs en Gender
Opvattingen over vrouwen en mannen, jongens en meisjes spelen een belangrijke rol in het onderwijstraject van een kind, zowel tijdens de lessen als op momenten dat er keuzes moeten gemaakt worden i.v.m. het onderwijstraject. Binnen het onderwijsdomein spelen zich immers processen af die mee aan de basis liggen de genderloonkloof.
Geen activiteiten