Deeltijds werk
De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst) in het begin van de jaren 1980 - een periode van hoge werkloosheid - sterk gaan uitbouwen om de jobs te herverdelen.
Gelijkgestelde periodes
De beroepsloopbaanonderbrekingen van werknemers en de daaraan gekoppelde gelijkgestelde dagen/periodes (in het kader van de opbouw van socialezekerheidsrechten) zijn volgens de Vrouwenraad onrechtvaardig, ondoorzichtig en ‘bric à brac’.
Pensioenen
Vrouwen en pensioen, niet de meest geslaagde combinatie. Tientallen jaren slechter betaald dan mannen (in minder goed betaalde sectoren, vaker en langer deeltijds gewerkt, …) én niet gespaard gebleven van overheidsingrepen en besparingsmaatregelen, hebben vrouwen weinig reden om reikhalzend uit te kijken naar hun pensioen. We hebben te maken met een heuse genderpensioenkloof in het nadeel van vrouwen, zowel in de wettelijke als in de aanvullende pensioenen.