Armoede
In het Jaarboek Armoede 2015 lezen we dat de relatieve armoedegrens anno 2013 voor België 1.074 euro per maand bedraagt voor een alleenstaande, 2.256 euro voor een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen en 1.718 euro voor een alleenstaande ouder met twee kinderen.
Echtscheiding en alimentatie – Platform Alimentatiefonds
Wanneer het ex-koppel geen co-ouderschap toepast zijn het voornamelijk alleenstaande mama’s die na de (echt)scheiding het grootste deel van de zorg voor de kinderen blijven dragen. Onderhoudsuitkeringen voor de kinderen zijn dan zeer welkom.
Objectieve berekeningsmethode onderhoudsbijdrage voor kinderen
Voor het berekenen van de onderhoudsbijdrage voor kinderen voorziet de wet van 1 augustus 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen een aantal elementen waarop rechters hun bepaling van het bedrag moeten baseren.
Geen activiteiten