Cybergeweld
Hoewel de digitale wereld en het gebruik van nieuwe technologieŽn een bevrijdend en empowerend potentieel heeft, ondervinden vrouwen en meisjes daardoor ook verschillende vormen van geweld. De strategieŽn verschillen, maar het doel is hetzelfde: het vernederen, beschimpen, beangstigen, bedreigen en de mond snoeren van vrouwen en meisjes.
Femi(ni)cide
Femi(n)cide is de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen: de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. In de Belgische juridische wetteksten heeft Ďfemicide - feminicide - vrouwenmoordí zijn plaats (nog) niet gevonden. Naar aanleiding van onze rondetafel over femi(ni)cide in het federaal parlement op 14 februari 2020 stelden we een dossier op met aanbevelingen.
Geweld
Bijna iedereen krijgt in zijn/haar leven te maken met ťťn of meerdere vormen van geweld. De gevolgen van fysiek, seksueel, psychisch, sociaal of structureel geweld zijn niet te onderschatten en vormen een belangrijk maatschappelijke probleem.
Prostitutie
Prostitutie is nauw verbonden met vrouwen- en mensenhandel en met de seksindustrie. Ook na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 worden nog meer vrouwen en kinderen verhandeld dan voorheen en bloeit de seksindustrie als nooit tevoren. Het gebruik van internetsites als handelsruimte neemt toe. Tijd om prostitutie vanuit een nieuw perspectief te bekijken! Onderzoek in landen waar prostitutie als beroep gelegaliseerd werd, zoals in Nederland, toont negatieve effecten voor de vrouwen en meisjes in kwestie.
Seksueel misbruik door professionelen in de hulpverlening
PatiŽnten en hulpverleners staan in een heel ongelijke machtsverhouding tegenover elkaar. Een patiŽnt staat vaak kwetsbaar, deelt intieme informatie en kijkt ook vaak naar de hulpverlener op. Het is deel van de ethische code van hulpverleners om geen misbruik te maken van deze situatie. Helaas kunnen sommigen niet aan de verleiding weerstaan en zijn gevallen van seksuele handelingen tot en met verkrachting door hulpverleners niet onbekend.
Verkrachting
De Vrouwenraad lobbyt al bijna tien jaar intensief om verkrachting en seksueel geweld op de beleidsagenda te krijgen. Wij verwachten dat het komende Nationaal Actieplan Geweld hier ruimschoots aandacht zal aan besteden en dat het federale beleid in overleg met de gemeenschappen concrete maatregelen zal nemen.
Geen activiteiten