14-6-2021
Net toen MIRIAM 3.0 in volle opstart was in maart 2020 brak de covid-19 pandemie uit. Dit zette de start en de uitvoering van de intensieve individuele begeleiding en het empowerend groepstraject op de helling. We experimenteerden naargelang de corona-maatregelen en weigerden om de alleenstaande moeders in de steek te laten. De voorbije maanden werd het gesprek met de moeders aangegaan naar hun ervaringen van dit uitdagende ‘corona-jaar’ en hoe het MIRIAM project daar een rol in gespeeld heeft. Met deze nota willen we u informeren over hoe eenoudergezinnen in armoede, in casu alleenstaande moeders op leefloon, de gevolgen hebben ervaren van de covid 19-pandemie.
8-6-2021
Paula Sémer, 96 jaar, heeft ons verlaten. Een icoon van de vrouwenbeweging en het feminisme is overleden. Vorig jaar had ze nog haar eigen rubriek 'Paula's Penthouse' in Meer vrouw op straat van Sofie Lemaire.
28-5-2021
De Vrouwenraad heeft van de federale minister voor Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een budget van 100.000 euro toegewezen gekregen voor de strijd tegen menstruatiearmoede. Met dat bedrag financieren we 15 projecten van aangesloten verenigingen om zo tegemoet te komen aan de noden van meisjes en vrouwen die onvoldoende budget hebben om maandverbanden en dergelijke aan te schaffen. Dit is uiteraard slechts een eerste stap in de goede richting. De projecten zijn zeer divers -zowel educatief als sensibiliserend- en liggen verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.
26-5-2021
KLAAR is een onderwijsformat van VRT NWS op maat van jongeren en legt moeilijke of gevoelige onderwerpen op een duidelijke manier uit. Naar aanleiding van #WereldMenstruatiedag op vrijdag 28 mei, maakte KLAAR in samenwerking met de Vrouwenraad een video waarin Caroline Van Sumere, coördinator jongerenwerking Vrouwenraad, meer duiding geeft om het taboe te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas.
4-5-2021
De Europese Unie ligt aan de basis van vele wetgevende en andere beleidsinitiatieven in België en Vlaanderen. In deze tweede 'Gendernieuws uit Europa' 2021 vindt u informatie over initiatieven van de EU Commissie zoals: het voorstel van Richtlijn over loontransparantie, het Actieplan over de uitvoering de Europese Pijler van Sociale Rechten, de nieuwe strategie om de mensenhandel te bestrijden, het genderactieplan (GAP III) voor het EU buitenlands beleid en de gemeenschappelijke Verklaring (Raad, Commissie, Parlement) over de conferentie over de toekomst van de Europese Unie.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht