4-3-2017
De Wereldvrouwenmars is een internationale, democratische, transparante en creatieve feministische beweging. Het omvat meer dan 5000 netwerken, organisaties en militanten van 164 landen die eenzelfde doel hebben: stappen totdat alle vrouwen vrij zijn! De eisen van de Wereldvrouwenmars 2017 zetten dit jaar twee thema’s op de voorgrond die zowel op mondiaal als lokaal niveau van belang zijn. Het eerste thema gaat over de openbare diensten, sociale bescherming en economische onafhankelijkheid van vrouwen en het tweede thema is de strijd tegen het geweld op vrouwen, vrede en demilitarisering.
19-1-2017
Vlaams minister Muyters, onder meer bevoegd voor sport, werd deze namiddag aan de tand gevoeld over de ingewikkelde affaire van de waterpolomeisjes. Vlaams parlementslid Bert Moyaers (sp.a) stelde hierover een parlementaire vraag, hierin gesteund door Björn Anseeuw (N-VA) en Imade Annouri (Groen.)
5-1-2017
De media berichtten deze week over het zogenaamd geflopte experiment met de 30-urenweek in een woon- en zorgcentrum in het Zweedse Göteborg. De werkdag werd er ingekort met twee uur: van acht uur werken naar zes uur, met behoud van loon. De werknemers waren enthousiast, de politici verdeeld. De tegenstanders vonden het systeem te duur.
3-1-2017
Wie denkt dat alles geregeld is en de vrouwenbeweging dus overbodig geworden is, kijkt niet verder dan zijn neus lang is. Zelfs als dat zo zou zijn en er niets meer te bereiken valt, dan nog moeten we constant waakzaam zijn. Want mensen- en vrouwenrechten worden al te vlug en te gemakkelijk teruggeschroefd. Kijk naar wat er in Afghanistan gebeurd is, ooit een welvarend land met meisjes en vrouwen die studeerden en werkten.
Vrouwenkracht.net
auwchaward.be ikzwijgnietmeer.be