Nieuws
Covid-19 richtlijnen voor de werkvloer
Vandaag wordt een belangrijke stap gezet in de exitstrategie van ons land: tussen de 150.000 en 300.000 werknemers gaan weer aan de slag. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk stelde in het vooruitzicht van veilig werk in post-coronatijden een aantal richtlijnen op. Het agentschap publiceerde eerder al, bij het begin van de gezondheidscrisis, een wat uitgebreider document met richtlijnen voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer tijdens Covid-19.
2020-05-04Lees meer
IMC Vrouwenrechten - Sociaal economische situatie van vrouwen
In het kader van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten, waaraan twaalf ministeriële kabinetten deelnemen en die geregeld samenkomt in deze speciale tijden, legt de vrouwenbeweging via open brieven de vinger op de wonde(n). De open brief van het Platform Alimentatiefonds kaart het probleem van de voorschotten op onderhoudsbijdragen aan. In normale tijden werkt men met een geplafonneerd inkomen, maar omdat momenteel heel wat alleenstaande moeders omwille van de coronamaatregelen minder tot geen inkomen meer hebben, vraagt het platform om het inkomensplafond te schrappen en zo meer budgettaire ruimte te creëren.
2020-04-16Lees meer
Vrouwen moeten niet opdraaien voor COVID-19
De uitbraak van de coronapandemie treft meisjes en vrouwen die al kwetsbaar zijn door ons patriarchaal en neoliberaal kapitalistisch systeem méér dan andere bevolkingsgroepen. Dit systeem werkt immers niet voor de mensen of de planeet en al zeker niet voor vrouwen en meisjes. In deze immens zware tijden voor alle mensen en gemeenschappen in Europa en de rest van de wereld moeten de E.U. en haar Lidstaten politiek leiderschap tonen en snel zorgen voor gendersensitieve antwoorden zodat de prijs voor de huidige crisis niet betaald zal worden door vrouwen, zeker niet door zij die aan de zijlijn staan.
2020-03-24Lees meer
Voor vele vrouwen en kinderen is het thuis niet veilig
Terwijl meer en meer landen over de hele wereld in verplichte lockdown gaan om de curve van COVID-19 af te buigen, gaan onze gedachten uit naar de vrouwen en kinderen voor wie de thuishaven onveilig is, m.a.w. een plek waar ze met schrik leven. We proberen de verspreiding van het coronavirus af te remmen zodanig dat onze gezondheidszorg de epidemie aankan en de zieken kan helpen, maar de restrictieve maatregelen met betrekking tot mobiliteit bieden de geweldplegers net meer macht en controle.
2020-03-24Lees meer