Nieuws
Equal Pay 2019
Business and Professional Women België organiseert, in samenwerking met de Liberale Vrouwen, een event voor Equal Pay for Equal Work. Het wordt een forum omtrent EP en de loonkloof met voordracht, panelgesprek en rolmodellen, gevolgd door een receptie met kans tot netwerking.
2019-03-21Lees meer
Nieuws van Europa
Wat leeft er in Europa op vlak van gendergelijkheid en vrouwenrechten? Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen binnen de Europese Unie en de Raad van Europa zoals de informele top over gendergelijkheid en jongeren, de nieuwe gemeenschappelijke verklaring over gendergelijkheid als prioriteit van de Europese Unie en een resolutie van het parlement over diensten voor zorgverstrekking. En nog veel meer!
2018-12-12Lees meer
ARGO-conferentie 'Een einde aan geweld op het werk en #MeToo
Het ontstaan van de #MeToo-beweging eind 2017, zorgde recent voor wereldwijde aandacht voor seksuele intimidatie. Tot vandaag volgen getuigenissen uit verschillende sectoren elkaar in snel tempo op. Maar seksuele intimidatie is slechts één vorm van machtsmisbruik, geweld of pesterijen op het werk. Geen enkele sector lijkt hier immuun voor. Iedereen kan het meemaken, maar sommigen zijn kwetsbaarder dan anderen. Eén ding is duidelijk: geweld op het werk moet aangepakt worden.
2018-11-27Lees meer
De Croo ontvangt 10.600 handtekeningen voor meer geboorteverlof
Vandaag hebben de Vrouwenraad en de Gezinsbond hun petitie voor de uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meemoeders overhandigd aan Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). De Vrouwenraad en de Gezinsbond willen 20 dagen geboorteverlof voor alle papa's, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies. Ook Alexander De Croo ziet heil in een uitbreiding van het vaderschapsverlof.
2018-11-22Lees meer
De gemeenteraadsverkiezingen 2018: gelijke politieke deelname in zicht?
Op 14 oktober werden er in de Vlaamse gemeenten 2840 vrouwen verkozen, d.i. 38,4 % van alle verkozen raadsleden of slechts 2,2 procentpunten meer dan in 2012. Een minieme stijging dus. De weg naar een 50/50-verdeling is nog lang. Dit betekent echter niet dat politieke partijen nu al geen verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Elke partij kan én moet inzetten op evenveel vrouwen als mannen in het schepencollege.
2018-10-18Lees meer
10 punten voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid V/M
In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen wil de Vrouwenraad de toekomstige nieuwe besturen sensibiliseren voor een degelijk lokaal gelijkekansenbeleid V/M. Hiervoor stellen wij een kort 10-puntenplan en een uitgebreid memorandum ter beschikking. Met dit programma vragen wij specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen, en dit in alle beleidsdomeinen.
2018-09-14Lees meer