Vrouwen ontmoeten vrouwen

De website vrouwenontmoetenvrouwen biedt een platform aan hulpverleners en vrijwilligers voor interactie en informatie over asielzoeksters en vrouwelijke vluchtelingen.

Dit communicatiekanaal borduurt voort op de projecten rond empowering van asielzoeksters die de Vrouwenraad gedurende drie jaar uitgebouwd heeft in opvangcentra. In 17 centra werd een specifieke vrouwenwerking opgestart of verder gezet met medewerksters en asielzoeksters van de opvangcentra, leden van lokale vrouwenorganisaties en andere vrijwilligsters. Door samen activiteiten te organiseren, of eraan deel te nemen, en zo in contact te komen met elkaar in een sfeer van vertrouwen en in een veilige omgeving leren vrouwen elkaar kennen, voelen ze zich verbonden door dezelfde verlangens en dromen, versterken en inspireren elkaar.

Via de website kunnen vrijwilligsters en medewerksters van de opvangcentra informatie uitwisselen over mogelijke activiteiten, werkmethodes, goede praktijken… die nuttig zijn voor de vrouwenwerking in de centra, in samenwerking en met de ondersteuning van de Vrouwenraad.