Agenda 2030 uitvoeren in Vlaanderen
We horen de laatste tijd veel over VN-Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg DOD’s. Maar wat betekent dit eigenlijk? Worden meisjes en vrouwen hier ook bij betrokken? En wat houdt het in voor Vlaanderen?
Schaduwrapport “Het VN-verdrag voor vrouwenrechten en België 35 jaar later”
Het CEDAW-comité dat toeziet op de uitvoering van het VN-vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) behandelde op 28 oktober 2014 het zevende rapport van België. Om de vier jaar moet de regering van elke lidstaat die partij is bij dit Verdrag een rapport indienen over de maatregelen die genomen werden voor de uitvoering van de bepalingen in het Verdrag.
Vrouwen ontmoeten vrouwen: Toolkit voor empowerend werken met asielzoeksters in collectieve opvang
Deze toolkit is gebaseerd op de ervaringen van asielzoeksters, vrijwilligsters en medewerksters van asielcentra tijdens een driejarig project (2012-2014) van de Vrouwenraad in 17 opvangcentra in Vlaanderen.
Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie
De Vrouwenraad heeft van 2008 tot 2010 een onderzoeksproject uitgevoerd naar de levensomstandigheden van vrouwen in Belgische open en gesloten opvangcentra voor asielzoekers. Deze studie omvat een sensibiliserende verkenning en participatief onderzoek.