17-9-2019
Er komen binnenkort weer gemeenteraadsverkiezingen aan. Als er één punt is waarvoor wij onze stem willen geven, is het voor een gelijke kansenbeleid in elk gemeentebestuur. Zo'n beleid is niet alleen cruciaal om duurzame stedelijke ontwikkeling te verwezenlijken, maar ook om tegemoet te komen aan de vele internationale verdragen en overeenkomsten waarin gelijke rechten en vrijheden van vrouwen vastgelegd zijn.
14-9-2018
In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen wil de Vrouwenraad de toekomstige nieuwe besturen sensibiliseren voor een degelijk lokaal gelijkekansenbeleid V/M. Hiervoor stellen wij een kort 10-puntenplan en een uitgebreid memorandum ter beschikking. Met dit programma vragen wij specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen, en dit in alle beleidsdomeinen.
30-8-2018
De Vrouwenraad voert samen met Plasactie vzw actie voor meer, toegankelijke, propere, gratis en veilige toiletten als onderdeel van de ruimtelijke ordening in de stad/gemeente. We zijn gestart bij de NMBS. De treinmaatschappij beschikt in haar stations doorgaans wel over toiletten, maar vaak zijn die niet toegankelijk en moet men ergens de sleutel gaan oppikken. Ook de hygiënische toestand laat nogal eens te wensen over.
1-7-2018
Het is een goede zaak dat de voorwaarden voor abortus niet meer in het Strafwetboek staan, maar het huidige wetsvoorstel van de meerderheidspartijen is pover in verhouding tot wat de Vrouwenraad en CFFB, koepelorganisaties van vrouwenbewegingen in België, vragen. We hernemen nog eens wat voor ons de inzet is.
20 dagen verlof voor vaders en meemoeders na de geboorte van een kind, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies. De Vrouwenraad en de Gezinsbond lanceren een online petitie om hun eisen inzake geboorteverlof kracht bij te zetten. "In het verleden bleek uit verschillende onderzoeken dat een overgroot deel van de bevolking voorstander is van meer geboorteverlof. Met deze petitie willen we de druk op de regering verhogen om daar nu eindelijk werk van te maken", zeggen Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, en Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht