20-6-2017
Het is geen trauma meer als ik mijn neefjes en nichtjes onder het puin zie liggen na een hevig bombardement van onze wijk waar ik met mijn familie woon. Het is de dagelijkse realiteit. Mijn familie en ik moeten op zoek naar een veiligere plaats. Veel dingen worden nooit als trauma benoemd, bijvoorbeeld dat ik een minderwaardige persoon ben omdat ik een vrouw ben. Ons leven draait rond gewoontes en tradities waardoor wij vrouwen een zware en chaotische mentale bagage meekrijgen.
6-6-2017
20 dagen verlof voor vaders en meemoeders na de geboorte van een kind, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies. De Vrouwenraad en de Gezinsbond lanceren een online petitie om hun eisen inzake geboorteverlof kracht bij te zetten. "In het verleden bleek uit verschillende onderzoeken dat een overgroot deel van de bevolking voorstander is van meer geboorteverlof. Met deze petitie willen we de druk op de regering verhogen om daar nu eindelijk werk van te maken", zeggen Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, en Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.
19-5-2017
De moeders die ervoor kiezen om hun baby borstvoeding te geven, moeten het recht krijgen om dit buitenshuis ook effectief te doen, al dan niet op een rustig en afgeschermd plekje. Heel wat vrouwen blijven dit graag zo lang mogelijk doen. Wanneer ze terug aan het werk gaan, kunnen organisatorische problemen de kop opsteken. Het recht op borstvoedingspauzes (om effectief borstvoeding te geven of om melk af te kolven) bestaat, maar is slecht geregeld.
26-4-2017
Volgens Europol wordt mensenhandel als een van de voornaamste activiteiten van de mondiaal georganiseerde misdaad enkel voorafgegaan door de handel in drugs en door fraude. Globalisering heeft van mensenhandel/prostitutie een zeer lucratieve business gemaakt. De vraag is immers groot, er zijn onnoemelijk veel vrouwen en kinderen om in te zetten en de straffeloosheid is alom gekend. De internationale netwerken die de Europese markt bevoorraden, komen hoofdzakelijk uit Oost-Europa, Azië en Nigeria.
Het project Miriam verhoogt het empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW, doorbreekt hun sociaal isolement en dringt de armoede terug, met het oog op maatschappelijke en socio-professionele integratie. De Vrouwenraad werkt hiervoor samen met de POD Maatschappelijke Integratie, de KdG-hogeschool en de OCMW’s van Namen, Charleroi, Sint-Jans-Molenbeek, Leuven en Gent. Het doel is een aanpak te ontwikkelen die op termijn kan uitgerold worden in andere OCMW’s. Eind 2017 zal een instrument klaar zijn dat hiervoor kan aangewend worden.
Vrouwenkracht.net
auwchaward.be ikzwijgnietmeer.be