25-11-2021
De Vrouwenraad is opgelucht dat de vrouwen die zich partij hebben gesteld in het proces Bart De Pauw gehoord zijn en dat het grensoverschrijdend gedrag strafbaar is gesteld. We hopen dat deze uitspraak op uitgerekend de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld op Vrouwen een signaal is voor iedereen die grensoverschrijdend gedrag meemaakt en/of ziet gebeuren. En dat het de drempel verlaagt voor iedereen die grensoverschrijdend gedrag wil aankaarten.
29-10-2021
De Vrouwenraad gaf in oktober een toelichting bij dit wetsontwerp tijdens een hoorzitting van de commissie Justitie van de Kamer. We focusten op een aantal bekommernissen: er wordt niet altijd verwezen naar relevante internationale verdragen, men heeft geen oog voor een gendergerelateerde benadering van geweld (wel voor een genderneutrale benadering), een behoorlijk ingevulde gendertest ontbreekt, de bewijslast ligt bij het slachtoffer en bepaalde voorwaarden verzwaren deze last dan nog, enz.
29-10-2021
Ik ben Yanni Deneweth (die/hen/hun), een gedreven toekomstig sociaal werker. Doorheen mijn leven ben ik op ontdekkingsreis gegaan omtrent m’n eigen genderidentiteit. Deze zoektocht wakkerde mijn interne vlam aan die mijn interesse in gender en diversiteit versterkte. Hierdoor is de Vrouwenraad een uitstekende organisatie om stage te lopen. Tijdens mijn stageperiode sta ik Artemis Kubala (beleidsmedewerker armoede en welzijn – projectcoördinator MIRIAM 3.0) bij.
4-10-2021
Vrouwen en pensioenen, niet de meest geslaagde combinatie. Tientallen jaren slechter betaald dan mannen (in minder goed betaalde sectoren, vaker en langer deeltijds gewerkt, …) én niet gespaard gebleven van overheidsingrepen en besparingsmaatregelen, hebben vrouwen vaak weinig reden om reikhalzend uit te kijken naar hun pensioen(inkomen).
28-9-2021
28 september is de Internationale Dag van de strijd voor het recht op abortus. Dit recht is immers nog steeds geen verworven recht, het blijft bedreigd, zelfs in eigen land.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht