2-6-2017
Hoe slagen Bart De Wever en Marc Coucke erin om zoveel te werken, vraagt jonge vader Olivier Pintelon zich af op onze blog Beslist Feminist. Hij komt tot de conclusie dat ze dit alleen kunnen omdat hun vrouw de zorgtaken en het huishouden op zich neemt. Maar dit moet toch anders kunnen? Hoe kunnen we werk en privé beter combineren? Hoe kunnen we betaalde en onbetaalde arbeid beter verdelen over mannen en vrouwen? De Vrouwenraad nodigt u uit om hierover mee na te denken op ons event ‘Minder werken, meer liefhebben’.
19-5-2017
De moeders die ervoor kiezen om hun baby borstvoeding te geven, moeten het recht krijgen om dit buitenshuis ook effectief te doen, al dan niet op een rustig en afgeschermd plekje. Heel wat vrouwen blijven dit graag zo lang mogelijk doen. Wanneer ze terug aan het werk gaan, kunnen organisatorische problemen de kop opsteken. Het recht op borstvoedingspauzes (om effectief borstvoeding te geven of om melk af te kolven) bestaat, maar is slecht geregeld.
26-4-2017
Volgens Europol wordt mensenhandel als een van de voornaamste activiteiten van de mondiaal georganiseerde misdaad enkel voorafgegaan door de handel in drugs en door fraude. Globalisering heeft van mensenhandel/prostitutie een zeer lucratieve business gemaakt. De vraag is immers groot, er zijn onnoemelijk veel vrouwen en kinderen om in te zetten en de straffeloosheid is alom gekend. De internationale netwerken die de Europese markt bevoorraden, komen hoofdzakelijk uit Oost-Europa, Azië en Nigeria.
4-3-2017
De Wereldvrouwenmars is een internationale, democratische, transparante en creatieve feministische beweging. Het omvat meer dan 5000 netwerken, organisaties en militanten van 164 landen die eenzelfde doel hebben: stappen totdat alle vrouwen vrij zijn! De eisen van de Wereldvrouwenmars 2017 zetten dit jaar twee thema’s op de voorgrond die zowel op mondiaal als lokaal niveau van belang zijn. Het eerste thema gaat over de openbare diensten, sociale bescherming en economische onafhankelijkheid van vrouwen en het tweede thema is de strijd tegen het geweld op vrouwen, vrede en demilitarisering.
19-1-2017
Vlaams minister Muyters, onder meer bevoegd voor sport, werd deze namiddag aan de tand gevoeld over de ingewikkelde affaire van de waterpolomeisjes. Vlaams parlementslid Bert Moyaers (sp.a) stelde hierover een parlementaire vraag, hierin gesteund door Björn Anseeuw (N-VA) en Imade Annouri (Groen.)
Vrouwenkracht.net
auwchaward.be ikzwijgnietmeer.be