20-1-2017
De wereld zal met ingehouden adem luisteren naar de inauguratiespeech van de 45ste president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Zijn uitspraken en voornemens van de voorbije maanden deden twijfels, onzekerheden, boosheid, angst en vrees de kop opsteken. Washington maakt zich op voor een gelijktijdige mars van vrouwen en mannen die vanuit solidariteit massaal aanwezig zullen zijn en hun verontwaardigde en ongeruste stem zullen laten horen. Wereldwijd wordt alles in gereedheid gebracht voor gelijkaardige events. Hier in Brussel zullen enkele duizenden mensen uit de basisbewegingen verzamelen op het Muntplein. Allemaal zullen ze een roze muts dragen. Ook wij van de Vrouwenraad. Waarom ?
19-1-2017
Vlaams minister Muyters, onder meer bevoegd voor sport, werd deze namiddag aan de tand gevoeld over de ingewikkelde affaire van de waterpolomeisjes. Vlaams parlementslid Bert Moyaers (sp.a) stelde hierover een parlementaire vraag, hierin gesteund door Björn Anseeuw (N-VA) en Imade Annouri (Groen.)
18-1-2017
Op 26 september 2015 aanvaardden de VN-lidstaten resolutie A/70/L.1 "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development". Agenda 2030 heeft de potentie om de transitie naar duurzame ontwikkeling in te zetten. Veel hangt echter af van de manier waarop dit concreet vorm zal krijgen. Een belangrijk aandachtspunt in dit verband is gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.
5-1-2017
De media berichtten deze week over het zogenaamd geflopte experiment met de 30-urenweek in een woon- en zorgcentrum in het Zweedse Göteborg. De werkdag werd er ingekort met twee uur: van acht uur werken naar zes uur, met behoud van loon. De werknemers waren enthousiast, de politici verdeeld. De tegenstanders vonden het systeem te duur.
3-1-2017
Wie denkt dat alles geregeld is en de vrouwenbeweging dus overbodig geworden is, kijkt niet verder dan zijn neus lang is. Zelfs als dat zo zou zijn en er niets meer te bereiken valt, dan nog moeten we constant waakzaam zijn. Want mensen- en vrouwenrechten worden al te vlug en te gemakkelijk teruggeschroefd. Kijk naar wat er in Afghanistan gebeurd is, ooit een welvarend land met meisjes en vrouwen die studeerden en werkten.
Vrouwenkracht.net
auwchaward.be ikzwijgnietmeer.be