Persberichten 2001
Conclusies Rondetafel UNIFEM / Belgisch Voorzitterschap over de rol van vrouwen in de reconstructie van Afghanistan
13-12-2001
De vrouwen van Afghanistan hebben de voorbije weken herhaaldelijk in de belangstelling gestaan. Ze waren vertegenwoordigd op de Conferentie van Bonn, de UNIFEM Top Afghaanse vrouwen (4-6 december) en de zopas afgesloten Rondetafel (10-12 december) te Brussel. Gisteren waren ze ook aanwezig in de Belgische Senaat op uitnodiging van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.
Irene Papas, vrouw van Europa 2001-2002
7-12-2001
De Prijs Vrouwen van Europa 2001-2002 is toegekend aan Irene Papas, de wereldberoemde Griekse actrice.
Een stem voor Afghaanse vrouwen
16-11-2001
De Afghaanse vrouwen moeten nauw betrokken worden bij de vorming van een voorlopige regering en bij de vredesbesprekingen in hun land. Dit is wat de Vrouwenraad gerealiseerd wil zien.
NIS: gebuisd voor communicatie
3-10-2001
Ieder van u heeft deze dagen de algemene socio-economische enquête van het NIS in zijn/haar bus gekregen. De Vrouwenraad nam deze enquête onder de genderloep.
Arbeidshof Gent heeft het bij het rechte eind: statuut van onthaalgezin moet beter!
24-9-2001
De Vrouwenraad en het Vrouwen Overleg Komitee verheugen zich over de uitspraak van het Arbeidshof van Gent waarbij een onthaalmoeder als werkneemster/bediende erkend wordt. Wij hopen dat dit werkelijk een signaal zal zijn, zowel naar minister Frank Vandenbroucke als naar minister Mieke Vogels, om dringend werk te maken van een volwaardig sociaal statuut en aldus een billijk inkomen voor de onthaalouders.
HPV-test zinvol?
20-9-2001
Op 20 september 2001 ging er in het Europees Parlement een manifestatie door van de European Women for HPV-testing. Deze organisatie pleit voor een veralgemeende screening van baarmoederhalskanker via de HPV-test in alle lidstaten van de Europese Unie. Het Human Papillomavirus (HPV-virus) is in 99,7% van de gevallen de oorzaak van deze kanker.
Werken aan vrede. Vandaag meer dan ooit!
17-9-2001
De Nederlandstalige Vrouwenraad en diverse (vredes)organisaties veroordelen ondubbelzinnig en met klem de terreuraanslagen in de VS. Niets kan het gebruik van dergelijk geweld en terreur verantwoorden.
De weg naar de politieke top is bezaaid met handgranaten, schietgeweren en opiniestukken van Walter Pau
30-6-2001
Langs deze weg willen we allereerst Kim Clijsters en Justine Henin feliciteren met hun schitterende sportprestaties op Roland Garros. Het vrouwentennis staat in het middelpunt van de belangstelling en slaagt er zelfs in de mannelijke tennisprestaties naar de achtergrond te verdringen. Zowaar een historisch gebeuren.
Opvangouder gezocht! Kwalificatie hoeft niet?
26-6-2001
U heeft ze ook al op uw scherm zien lopen waarschijnlijk, een paar kleine ukjes met blauw kruippakje achter een rood kinderwagentje met groene wieltjes. Niet dat de kleuren er toe doen. Als u enigszins de ogen open heeft, dan weet u dat het over de wervingscampagne van Kind en Gezin en Vlaams minister Vogels gaat, die mensen moet motiveren om in de kinderopvang te stappen. Onder het motto 'In de wieg gelegd voor kinderopvang?' worden mensen gerekruteerd, niet als gebruiker uiteraard - gebruikers zijn er genoeg, maar als aanbieder van kinderopvang.
Naamkeuze is win/win-situatie
15-6-2001
De discussies over de wijziging van de naamgeving dreigen uit te lopen in oeverloos gezwets. Diverse reacties zoals het feit dat het een hele klus wordt om alles in wetteksten te gieten, dat op internationaal niveau ook heel wat moet geregeld worden, dat het begrijpelijk is dat vrouwen na 2000 jaar nu ook eens de rollen willen omdraaien, dat mannen nu het gelag van de geschiedenis moeten betalen, dat door de naam van de moeder de emotionele en psychologische band met de vader op losse schroeven zal komen te staan, enzovoort, bewijzen dat het seksistisch denken (=taal en denken stellen de ongelijke positie van mannen en vrouwen als vanzelfsprekend voor) nog lang niet vervangen is door een genderneutraal denken. Ons leven zit vol met symbolen. Taal is symboliek en geeft weer hoe en wat de maatschappij denkt. De naamgeving is een zuivere symbolische illustratie van dat denken: welke sekse is er al eeuwen zichtbaar?
Vrouwenraad geeft regering 100 dagen
22-3-2001
De Vrouwenraad toetste de visie van de Belgische regering over het komende EU-voorzitterschap op zijn aandacht voor vrouwen en vrouwenrechten. De Vrouwenraad plaatst hierbij enkele kanttekeningen en legt hierin eigen accenten. Aan de stellingnames van de regering worden ook aanbevelingen/eisen gekoppeld. Deze werden gebundeld in een memorandum 'Een Europa voor mannen en vrouwen'.
Moeke Vogels in de war 15 maart 2001
15-3-2001
Minister Vogels heeft een oplossing in petto voor het schrijnend tekort aan kinderopvang en vooral aan onthaalouders: de loopbaanonderbrekers. Volgens de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) is dit een zuiver staaltje van loodgieterij.
35000 vrouwen op de rand van een zenuwinzinking
8-3-2001
Op 14 oktober 2000 trokken 35000 vrouwen en mannen van alle nationaliteiten, leeftijden en gezindten trokken zingend, dansend en musicerend door de straten van Brussel om de feminisering van armoede en het geweld tegen vrouwen aan te klagen. Vandaag, op de internationale vrouwendag, herinneren we aan deze enorme mobilisatie en de vragen die toen massaal en luid werden gesteld.
Vrouwenraad stelt 'Machtswijzer voor lokale mandatarissen' voor
8-3-2001
Vandaag is het 8 maart, traditiegetrouw Internationale Vrouwendag. Overal ter wereld wordt de empowerment van vrouwen in de verf gezet.