Persberichten 2002
Aids is een vrouw?
29-11-2002
Aids is allang geen ziekte meer die alleen de zogenaamde risicogroepen (homoseksuele mannen, prostituees en druggebruikers) treft. Anno 2002 vormen vrouwen meer dan de helft van de dragers van het HIV-virus, zo blijkt uit het Unaids-rapport!
Een mens op de vlucht. De klapdeur van onze gastvrijheid. Een nieuw boek van Jennie Vanlerberghe
13-11-2002
"Ja, ze hebben me verkracht. [...] Niks kon hun pret bederven. Het waren beesten. Tenslotte staken ze voorwerpen in me. Flessen, stokken, ijzers. Hoe lang het duurde? Misschien duurde het drie dagen. Dat weet ik niet meer. Ik ben te voet naar een ziekenhuis gesukkeld. Daar hebben ze vastgesteld dat ik voor het leven verminkt ben. Ik zal nooit meer een kind kunnen krijgen." (p.70) Linda, vluchtelinge uit Congo-Brazaville.
(G)een enkele reis naar zwangere-vrouweneiland a.u.b.
25-10-2002
Het opiniestuk over vrouwen aan de haard in Vrijdag poetsdag (De Standaard, 25 oktober 2002) tart werkelijk alle verbeelding! De auteur, Charlotte Zwemmer, blaast koud en warm tegelijk. Toegegeven, het artikel is pittig geschreven. Op de inhoud kunnen we als Vrouwenraad echter niet anders dan reageren.
Opinie: Van 'burgerdemocratie' naar paritaire democratie
18-10-2002
Vandaag stelt minister Vogels haar campagne 'Kies Evenwicht' voor. Hoofddoel is de realisatie van een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan het politieke leven. En hier is duidelijk nog werk aan de winkel: slechts één op vier politieke mandaten wordt uitgeoefend door een vrouw. Ook de Vrouwenraad vindt dit een democratische tekortkoming. Bovendien stellen we vast dat in het huidige debat over de herziening van het kiesstelsel geen enkele aandacht besteed wordt aan de effecten ervan op de evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de politieke bestluitvorming.
Vrouwen terug naar af
11-10-2002
De combinatie tussen gezin en arbeid staat reeds lang op de agenda van de vrouwenbeweging. In tegenstelling tot Mieke Vogels ziet de vrouwenbeweging de zorg voor familieleden als een onderdeel van de zogenaamde 'actieve welvaartsstaat' in plaats van als een geïsoleerde actie. De hele vakbonds- en vrouwenbeweging pleit echter al jaren voor meer collectief georganiseerde zorg.
Platform voor Eenoudergezinnen wil oprichting Alimentatiefonds
4-10-2002
Het Platform voor Eenoudergezinnen groepeert een 15-tal Nederlandstalige en Franstalige middenveldorganisaties* die aandacht besteden aan de problemen waarmee eenoudergezinnen geconfronteerd worden. Eenoudergezinnen moeten vaak het hoofd bieden aan een opeenstapeling van moeilijkheden op het economische, relationele, culturele en sociale vlak.
Meisjes. De meest onzichtbare kindsoldaten
1-10-2002
"Ik zou jullie iets willen vragen ... alsjeblieft doe je best om de wereld te vertellen wat ons, de kinderen overkomt. Zodat andere kinderen dit geweld niet moeten meemaken".
Geen alimentatiefonds? Vrouwenraad ontstemd!
26-9-2002
De oprichting van een alimentatiefonds dat de problemen van niet-betaalde onderhoudsgelden zou aanpakken, gaat niet door volgens minister Vande Lanotte. Het fonds betaalt het bedrag aan de onderhoudsgerechtigde en vordert het terug van de onderhoudsplichtige. De minister vreest echter misbruik: kapitaalkrachtigen zouden door dit systeem geneigd zijn om hun onderhoudsgeld niet meer te betalen.
Kieshervorming: een gemiste kans!
25-9-2002
Gisteren keurde de Kamer de federale kieshervorming goed. Voor de Vrouwenraad is dit eens te meer een gemiste kans voor de (paritaire) democratie. Bij deze hervorming wordt geen aandacht besteedt aan de effecten ervan op de evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming.
Vrouwenbeweging kijkt in eigen boezem
11-6-2002
Amazone, de Nederlandstalige Vrouwenraad, Sophia en het Vrouwen Overleg Komitee organiseerden een studiedag over de toekomst van de vrouwenbeweging. Een kritische blik in eigen rangen houdt de geesten fris en is noodzakelijk wil men blijven evolueren.
De toekomstige burgemeester is een man
16-4-2002
De Vrouwenraad is ervan overtuigd dat met de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester de hardwerkende politica nu nog minder aan haar trekken zal kunnen komen dan de populaire electorale 'superman'.
Gelijkschakeling belastingvrije som
18-3-2002
Senator Vankrunkelsven stapt naar het Arbitragehof, om aan te klagen dat vanaf 2005 dezelfde belastingvrije som geldt voor gehuwden, wettelijk samenwonenden en alleenstaanden. Hij meent dat alleenstaanden daardoor gediscrimineerd worden en wel omdat zij alleen in hun basisbehoeften moeten voorzien.
Anoniem bevallen
18-3-2002
De problematiek rond anoniem bevallen kwam uitvoering aan bod de laatste dagen en wel in het kader van de internationale actiedag errond. Sinds enkele jaren is de Vrouwenraad ook met deze materie bezig.
Vragenlijst onderwijs: losjes uit de mouw geschud?
14-3-2002
De vragenlijst die ouders van schoolgaande kinderen werd voorgelegd in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid doet blijkbaar stof opwaaien. Aan de hand van vijf indicatoren – gedistilleerd uit (internationaal) wetenschappelijk onderzoek - wil men meten of de school in kwestie aanvullende ondersteuning kan krijgen of niet. De kritiek luidt ondermeer dat de vragen een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer.
Vrouwenraad maakt balans op van hervorming personenbelasting
7-3-2002
De hervorming op de personenbelasting (wet van 10 augustus 2001) legt vier grote krachtlijnen vast. Meer dan 20 maatregelen zullen ervoor zorgen dat deze tegen het aanslagjaar 2005 omgezet zijn. Het betreft 1) de vermindering van de fiscale druk op arbeid, 2) de neutraliteit van de samenlevingsvormen, 3) meer aandacht voor de kinderlast en 4) de vergroening van de fiscaliteit.
Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen: prijzenswaardig maar ook slagvaardig?
7-3-2002
Op 8 maart –Internationale Vrouwendag- zal minister Onkelinx, bevoegd voor gelijke kansen M/V een ontwerp van wet tot oprichting van een 'Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen' ter goedkeuring voorleggen aan de ministerraad. Dit initiatief wordt door de vrouwenverenigingen onthaald als een betekenisvolle stap.
Opvangouder gezocht! Kwalificatie hoeft niet?
26-6-2001
U heeft ze ook al op uw scherm zien lopen waarschijnlijk, een paar kleine ukjes met blauw kruippakje achter een rood kinderwagentje met groene wieltjes. Niet dat de kleuren er toe doen. Als u enigszins de ogen open heeft, dan weet u dat het over de wervingscampagne van Kind en Gezin en Vlaams minister Vogels gaat, die mensen moet motiveren om in de kinderopvang te stappen. Onder het motto 'In de wieg gelegd voor kinderopvang?' worden mensen gerekruteerd, niet als gebruiker uiteraard - gebruikers zijn er genoeg, maar als aanbieder van kinderopvang.