Persberichten 2003
Partnergeweld: en de politie? ... en justitie?
18-11-2003
Op de debatavond - Partnergeweld: en de politie? ... en justitie?, georganiseerd door de Nederlandstalige en de Franstalige Vrouwenraad over de situatie in Brussel, werd duidelijk dat de huidige situatie inzake partnergeweld er nog steeds erg onrustwekkend is.
Media door de mangel!
29-10-2003
Morgen opent de Boekenbeurs 2003 haar deuren met traditiegetrouw een rijk aanbod van lezingen, debatten, enz. Dit jaar organiseert de Vrouwenraad, samen met het Fonds Pascal Decroos en het Steunpunt Gelijkekansenbeleid een panelgesprek over verantwoorde beeldvorming m/v in de media.
Steeds meer mannen kandidaat voor een job in de buitenschoolse kinderopvang
2-10-2003
Uit recente VDAB-cijfers blijkt dat bijna één op vijf van de cursisten buitenschoolse kinderopvang (kinderen tussen 3 en 12 jaar) een man is.
Ook Vrouwenraad wil gelijke kinderbijslag voor elk kind!
25-9-2003
Isabelle Simonis - staatssecretaris van de Gezinnen - pleit voor een gelijke kinderbijslag voor elk kind. De Vrouwenraad reageert enthousiast op dit idee en wil het systeem van gezinsbijslagen in de sociale zekerheid het liefst vervangen zien door een universele kindervergoeding, gefinancierd uit algemene middelen.
De 'nieuwe' burgemeester is een man
16-9-2003
Indien de vaststellingen van poiticoloog Johan Ackaert (LUC) juist zijn dan ziet de toekomst er weinig rooskleurig uit voor vrouwen die de burgemeestersjerp ambiëren.
Afghaanse vluchtelingen
30-7-2003
Op 8 maart 2003 -Internationale Vrouwendag- deed de Vrouwenraad een oproep aan de Belgische regering om haar asielbeleid voor Afghaanse vrouwen te herzien, om hen niet te weigeren, noch terug te sturen.
De alibivrouw weer van stal?
10-7-2003
De Nederlandstalige Vrouwenraad betreurt dat Paars I de helft van de bevolking negeert in zijn regeerakkoord. Werk, milieu, overheidsbedrijven, sociale zekerheid, gerecht, ... zijn thema's die wel aan bod komen in aparte hoofdstukken, de gelijkheid van mannen en vrouwen wordt er pas op de 55ste pagina terloops vermeld, en dan nog in het kader van de interculturele samenleving.
Vrouwenraad tevreden met stijging aantal vrouwelijke verkozenen?
19-5-2003
Vrouwen hebben het goed gedaan in de Kamer: van 21,9% naar 31,8%. In de Senaat blijft het aantal vrouwen status-quo: 32%.
Ken uw pappenheimers!
4-4-2003
Vrouwen moeten stemmen krijgen om verkozen te worden. Precies daarom moeten ze zichtbaarder zijn. Dan pas kan de kiezer uit een ruim aanbod een weloverwogen en doordachte keuze maken. Dan pas weet hij welk vlees hij in de kuip heeft.
Geen vrouwen meer op 't schoon verdiep, een aprilgrap?
1-4-2003
Afgaande op het hot news dat ons bereikt vanuit Antwerpen, vreest de Vrouwenraad dat de hele Visakaartenaffaire aangegrepen wordt om de vrouwen in de Antwerpse politiek vaarwel te zeggen.
Ontsluier haar leven
6-3-2003
8 maart, Internationale Vrouwendag, staat dit jaar in het teken van respect voor (mensen)rechten van vrouwen en uitbanning van alle vormen van geweld op vrouwen en meisjes.