Persberichten 2004
Over ridders met een dubbele moraal
10-11-2004
Net zoals de vrouwenbeweging niet de vrouwen wil problematiseren maar het beleid, weigert de Vrouwenraad tegen het Vlaams Blok te fulmineren. Wij pleiten voor een beleid en een maatschappij waar gelijke kansen voor iedereen centraal staan.
Reactie op boek Erika Raven
26-10-2004
Maandag in Het Laatste Nieuws gelezen: Vlaams striptekenaar Erika Raven die een ongenuanceerd pleidooi houdt voor vrouwen aan de haard zonder complexen en schuldgevoelens. Wij zouden namelijk moderne slavinnen geworden zijn, die hun hummeltjes in de steek laten om toch maar twee keer per jaar met vakantie te kunnen gaan. Om van die arme mannen maar te zwijgen: die ploffen namelijk ook eens graag in hun luie zetel met een biertje aangereikt door vrouwtjelief, dixit Raven. Maar ja, dat vrouwtje heeft daar nu geen tijd meer voor wegens te druk door de combinatie van meerdere taken.
Geen verzekeringspremies op basis van sekse
6-10-2004
De EU-Raad van Ministers wil met de richtlijn over goederen en diensten de seksediscriminatie binnen verzekeringspremies opheffen. De Vrouwenraad is hier uiteraard blij om maar is niet gerust in het feit dat de lidstaten zelf uitzonderingen kunnen bepalen. We vragen dan ook dat de Belgische overheid een degelijke omkadering vastlegt.
Vrouwen vandaag volgens het Vaticaan: Superwoman en dienstmaagd, ofte: "Meisjes! Ze vullen ons zo aan, mijnheer!"
2-8-2004
Kardinaal Ratzinger (en met hem de paus) aanschouwt de wereld en hoe het mensdom sinds jaar en dag getekend wordt door de dominantie van één sekse door de andere. Hij ziet dat het niet goed is. Maar hij wil vooral tegenwind bieden aan "bepaalde denkstromingen die vaak haaks staan op de echte vooruitgang van vrouwen". Het Vaticaan, dat zichzelf in de brief opwerpt als expert in de menselijke relaties (sic) en "zeer bekommerd om wat vrouwen en mannen aanbelangt", wil met de brief aanzetten tot reflectie binnen de Kerk en een dialoog op gang brengen onder mensen van goeie wil. Het Vrouwenoverleg Komitee, de Nederlandstalige Vrouwenraad en de Holebifederatie voelen zich aangesproken.
Zo zijn we niet getrouwd!
14-5-2004
15 mei is door de Verenigde Naties erkend als de Internationale Dag van het Gezin. Voor de Vrouwenraad een moment om even stil te staan bij de precaire verblijfsstatus van vrouwen die in het kader van gezinsvorming of -hereniging naar België komen.
Hoe vrouwvriendelijk is Europa?
29-4-2004
Nog enkele dagen en het is zover: Europa breidt uit met 10 nieuwe lidstaten. Wat betekent dit voor de positie van vrouwen? Vrouwenraad stelde deze vraag aan een aantal deskundigen. We lichten een tip van de sluier ...
Staten-Generaal van het Gezin: waar blijft het geďntegreerd gezinsbeleid?!Wij waren dan ook zeer tevreden met de aanstelling van een staatssecretaris voor de Gezinnen, mevrouw Isabelle Simonis, een functie die de vorige legislaturen niet nodig achtten. To
28-4-2004
Het gezinsbeleid wordt al sinds jaar en dag bepaald door maatregelen in heel wat rechtsgebieden, zowel op federaal als op vlaams niveau. De Vrouwenraad vindt dat de federale gezinsmaatregelen op vlak van arbeid en tewerkstelling, fiscaliteit, sociale zekerheid, burgerlijk recht niet gestroomlijnd, niet 'geďntegreerd' zijn. Ze houden bovendien heel wat indirecte discriminaties in stand. Er komen er zelfs nieuwe bij!.
Wij komen naar de clash maar hoeven geen taart
9-3-2004
Op de vooravond van de ontmoeting die minister Ceysens organiseert over de e-mama's met de vertegenwoordigers van de vrouwenbeweging lost de Vrouwenraad alvast een schot voor de boeg. Wij zullen deelnemen, zij het met loden schoentjes. Waarom?
Verstoting is en blijft een grove inbreuk op de mensenrechten
5-3-2004
De Vrouwenraad verwerpt het standpunt van het Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen, dat meent dat verstoting onder bepaalde voorwaarden acceptabel is. De Vrouwenraad roept alle senatrices en senatoren op om zich opnieuw te bezinnen en verstoting onder geen enkel beding te aanvaarden.
Vrouwenraad is ongerust!
2-3-2004
Naar aanleiding van de samenstelling van de lijsten deelt de Vrouwenraad in het ongenoegen van doorgewinterde politica's i.v.m. de (verkiesbare) plaatsen die ze niet meer toegewezen krijgen.