Persberichten 2006
Vrouwen trekken ten strijde voor vrede
21-12-2006
Op 21 december lanceerde de Nederlandstalige Vrouwenraad samen met Moeders voor Vrede vzw de campagne Vrouwenkracht is Vredesmacht in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel. Via de actiewebsite www.vrouwenkracht.net en een digitale petitie zullen de organisaties een jaar lang actie voeren om vrouwen in vredesprocessen een stem te geven. Foto's van Lieve Blancquaert zetten de campagne kracht bij. In het kader van deze campagne wordt ook de reizende fototentoonstelling 1000 Peacewomen across the globe naar België gehaald.
'Vrouwen lokaal': 10 stappen dichter bij een beter lokaal gelijkekansenbeleid v/m
30-10-2006
De verkiezingen liggen al een aantal weken achter ons. De stemmen zijn geteld, de analyses gemaakt. Er was zelfs heel wat persaandacht voor de historische drempel van 30% vrouwelijke verkozenen die in Vlaanderen is overschreden. Maar het werk dat nu aan de gang is, de samenstelling van de besturen en het maken van de bestuursakkoorden, is eveneens van cruciaal belang voor een democratische samenleving. De Vrouwenraad roept de mandatarissen op om werk te maken van'Vrouwen Lokaal: de 10 punten van de Nederlandstalige Vrouwenraad voor een beter lokaal gelijkekansenbeleid.'
Open brief aan minister Dupont
18-10-2006
Open brief aan minister Dupont Aan de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Meer vrouwen in gemeente- en provincieraden. Een hele stap vooruit maar nog geen pariteit!
9-10-2006
We zien dat er in Vlaanderen in toaal een vooruitgang is in het aantal vrouwelijke verkozenen. In 2000 waren er 27% vrouwelijke verkozenen voor de gemeenten en 29% voor de provincies tegenover nu respectievelijk 33% en 36%. Het stijgend aantal vrouwelijk verkozenen is een hele stap vooruit maar wa zijn er nog niet. De verplichte pariteit op de kieslijsten vertaalt zich nog onvoldoende in de kiesresultaten.
Stem Vrouw, dat is spijkers met koppen slaan!
21-9-2006
Nog een paar weken te gaan en Vlaanderen kiest nieuwe gemeente- en provincieraden. Voor het eerst staan er evenveel vrouwen als mannen op de kieslijsten. Binnen de eerste drie plaatsen vinden we minstens één vrouw terug. Dat is een onmiskenbare vooruitgang. Toch betekent dit niet dat er automatisch meer vrouwen zullen zetelen in de gemeente- en provincieraden en dat er meer vrouwelijke schepenen en burgemeesters zullen zijn.
Vrouwenverenigingen vragen meer betrokkenheid bij borstkankerscreening
14-9-2006
Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker (14 september 2006) van de Vlaamse Liga tegen Kanker pleit de Vrouwenraad voor een grotere betrokkenheid van de vrouwenorganisaties bij borstkankeropsporing. De Vlaamse en federale overheid doen de laatste jaren heel wat inspanningen om vrouwen te overtuigen zich te laten screenen op borstkanker. Maar slechts 35 % van de beoogde doelgroep, vrouwen van 50 tot 69 jaar, wordt bereikt. Toch worden de Vrouwenraad en zijn leden, die al jaren op regelmatige basis rond borstkanker werken, onvoldoende betrokken bij het beleidsvoorbereidend werk. De Vrouwenraad vraagt dan ook dat hier snel verandering in komt en formuleert meteen een reeks aanbevelingen waarmee het beleid aan de slag kan.
Vrouwenraad start petitie n.a.v. de zaak-Martin
1-6-2006
Oktober 2005: gerechtspsychiater Vincent Martin wordt veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel wegens verkrachting en aanranding van maar liefst zeven patiënten. Pas nu, mei 2006, is bekend dat de Orde van Geneesheren deze psychiater op 5 december 2005 slechts voor één jaar heeft geschorst.
Vrouw zoekt goede partij!
8-3-2006
Sinds 1910 vieren we jaarlijks op 8 maart de Internationale Vrouwendag. Deze dag wil de gemeenschappelijke strijdpunten in beeld brengen en internationaal aandacht vragen voor de vele vormen van discriminatie. Terecht wordt er op deze dag zowel op Europees als internationaal niveau heel wat aandacht besteed aan de schrijnende politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen. De Vrouwenraad wil de aandacht hierop vestigen door de lancering van de campagne
40 jaar na de vrouwenstaking in FN-Herstal: eisen nog altijd brandend actueel
14-2-2006
Op 16 februari 1966 legden de vrouwen van de wapenfabriek FN-Herstal letterlijk de wapens neer voor wat één van de grootste acties in de Belgische sociale en feministische geschiedenis zou worden: de drie maanden durende staking voor gelijk loon voor gelijk werk. 3800 arbeidsters (ongeveer 1/3de van het personeel van FN-Herstal) namen het niet langer dat ze in vergelijking met hun mannelijke collega's onderbetaald werden. De Nederlandstalige Vrouwenraad en het Vrouwen Overleg Komitee willen met de veertigste verjaardag de aandacht vestigen op de ongelijkheden waarmee vrouwen op de werkvloer nog steeds geconfronteerd worden.