Persberichten 2008
Vrouwenraad kiest nieuwe voorzitster
11-12-2008
De Algemene Vergadering van de Vrouwenraad, koepel van Nederlandstalige vrouwenverenigingen, heeft vandaag een nieuwe voorzitster aangeduid. Na negen jaar deskundig en geëngageerd bestuur geeft Francy Van der Wildt de fakkel door aan Katlijn Malfliet, gewoon hoogleraar aan de KULeuven. Zij is licentiaat in de rechten en behaalde een baccalaureaat filosofie en een master of arts in de Oost-Europakunde. Ze doceert politieke, sociale en juridische transitie in de Midden- en Oost-Europese staten en is ook onderzoeksdirecteur aan het Instituut voor Internationaal en Europees Beleid van de faculteit Sociale Wetenschappen.
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) nog maar eens over het hoofd gezien
28-11-2008
Al jaren dringt het Platform Alimentatiefonds erop aan, helaas zonder resultaat: een verhoging van het inkomensplafond van de rechthebbenden die een beroep doen op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) voor het verkrijgen van voorschotten, is niet aan de orde. Er is weer maar eens niets voorzien in de algemene politieke nota van minister van Financiën Didier Reynders, die momenteel in het Parlement wordt besproken.
Zorgverlof voor mannen. Bravo!
24-11-2008
Het voorstel van minister Van Brempt klinkt ons als muziek in de oren: de minister die naar aanleiding van de resultaten van een luisterforum bij jonge vrouwen (in samenwerking met Flair) er in de pers voor pleitte om zorg en macht binnen jonge gezinnen te herverdelen, onder meer via een uitbreiding van het ouderschapsverlof voor mannen.
Taboe in Witse
17-10-2008
Zondagavond op één krijgt inspecteur Witse te maken met een gerechtspsychiater, die verdacht wordt van moord op één van zijn patiënten die hij seksueel misbruikt zou hebben.
Er is weer geen vrouw bij!
10-10-2008
De Vrouwenraad en de Conseil des Femmes Francophones de Belgique zijn verwonderd over de totale afwezigheid van vrouwen aan de communautaire onderhandelingstafel.
Met meer vrouwen rechtvaardiger bestuur
27-8-2008
In het kader van het Belgacom-debat nemen de media het amateurisme van de raad van bestuur op de korrel. Er wordt terecht gesuggereerd dat de overheid dringend werk moet maken van een professionele raad van bestuur waarbij de bestuurders over de nodige competenties beschikken en waarbij zij op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden. We lezen (DS 27/08/2008) dat de samenstelling van de huidige raad van bestuur van Belgacom een amalgaam is van mensen die er zitten vanwege hun carnet d'adresse, hun geslacht en hun politieke kleur. Het op dezelfde hoogte stellen van geslacht, adresboek en politieke kleur doet ons de wenkbrauwen fronsen.
De 'secretaresse' is weer de pineut
22-8-2008
Enkele topbenoemingen van vrouwen waren onlangs al een hot item in de berichtgeving. Op dit ogenblik laait de discussie weer hoog op met de promotie van de secretaresse van Belgacom-ceo Didier Bellens. Vooral dan over het feit dat 'maar' een secretaresse ineens gepromoveerd is tot net onder het directieniveau zonder dat zij over het 'vereiste' diploma zou beschikken.
Geen vrouwenpartij maar meer vrouwen in de partijen
4-4-2008
De Vrouwenraad is het eens met An Nelissen (DS 3 april (pdf), Het Nieuwsblad 4 april (pdf) ) dat vrouwen meer stem moeten hebben in de politiek. Maar of ze hiervoor een aparte partij moeten oprichten, dat is een ander paar mouwen.
Als de mannen op zijn
19-3-2008
De Vrouwenraad betreurt dat na negen maanden onderhandelingen opnieuw een regering van vooral mannen aan zet is. Slechts één vrouwelijke minister op zeven langs Nederlandstalige kant, ondanks de plechtige beloftes in het regeerakkoord om 'verder te werken aan een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in besluitvormingsorganen, zowel binnen als buiten de politiek'.
Meer vrouwen in de regering
13-3-2008
Op vrijdag 14 maart, tussen half elf en elf uur, voeren militanten van de politieke vrouwenbewegingen (CD&V/N-VA, Open VLD, Sp.a-Spirit, Groen!) samen met de Nederlandstalige Vrouwenraad actie voor meer vrouwen in de federale regering. Deze prikactie zal doorgaan op de hoek van de Wetstraat en de Regentlaan.
Meerderheid vluchtelingen en asielzoekers is slachtoffer van gendergerelateerd geweld
14-2-2008
Onder asielzoekers en vluchtelingen in Europa is er een grote meerderheid die zelf of in de directe vrienden- of familiekring geconfronteerd wordt met een vorm van gendergerelateerd geweld sinds hun aankomst in Europa. Dat blijkt uit een internationaal onderzoeksproject dat in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk werd gevoerd. Op 13 februari worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld, samen met een preventie-instrument dat door middel van een participatief proces met respondenten, "community researchers" en verschillende partners ontwikkeld werd. Op 14 en 15 februari volgt aan de UGent een seminarie over deze materie.
Eiceldonatie: bezint eer ge begint!
12-2-2008
Het Leuvens Instituut voor Fertiliteit en Embryologie roept Leuvense studentes op om eicellen af te staan tegen een vergoeding van 750 euro. De Vlaamse Vereniging van Gynaecologen gaat via het Rode Kruis bloeddonoren sensibiliseren. Volgens deze instanties is er meer vraag naar eicellen om de toegenomen fertiliteitsproblemen op te lossen, problemen die onder meer te wijten zijn aan vrouwen die hun kinderwens uitstellen.
Vrouwenraad vraagt aandacht voor genitale verminking van vrouwen
6-2-2008
Ook in België zijn er slachtoffers van genitale verminking. Daarom vraagt de Vrouwenraad maatregelen in eigen land nav de Internationale dag tegen vrouwelijke verminking op woensdag 6 februari.