Persberichten 2010
Alleenstaande moeders controleren via de kindrekening? Een stap te ver!
4-3-2010
Vandaag stemt de Kamer een wetsontwerp over de objectivering van het onderhoudsgeld. Ook de 'kindrekening' wordt in het leven geroepen. De rechter kan op vraag van één van de ouders de opening van deze bankrekening, waarop de onderhoudsbijdrage gestort zal worden, opleggen. Hij/zij legt ook de toepassing van deze rekening vast: o.a. de bijdrage van elk van de ouders, de gedekte kosten, de organisatie van en het toezicht op de uitgaven. Zelfs de sociale voordelen die aan het kind toekomen, zoals de kinderbijslag, kunnen op de kindrekening gestort worden en dus onder de supervisie van de andere ouder te staan komen.
De loonkloof: vrouwen willen schuld noch boete!
26-3-2010
In De Standaard van 26 maart (pdf - 31kb) vindt chef economie Ruben Mooijman dat het de moeite niet waard is om een Equal Pay Day te houden. Omdat de loonkoof de schuld van de vrouw is, eigen schuld dikke bult... Omdat het 'haar' individuele keuze is geen carrière te willen maken, wel kinderen te willen, in de zorgsector te werken... Daarmee gaat Mooijman volgens de Vrouwenraad wel erg kort door de bocht en negeert hij de complexiteit van het verhaal. In haar reactie op dit artikel van haar collega stelt Isabelle Albers terecht dat de loonkloof v/m een structureel probleem is.
Geweld en onveiligheidsgevoelens wegen zwaar op vrouwen in de opvangcentra
10-6-2010
Vandaag heeft de Nederlandstalige Vrouwenraad zijn studierapport en vormingsbrochure voorgesteld met de vaststellingen van een grootschalig en uniek onderzoek naar de levensomstandigheden van vrouwen in de Belgische open en gesloten opvangcentra voor asielzoekers. De resultaten van deze studie zijn niet hoopgevend, er is nog veel werk aan de winkel voor een menswaardig en gendergevoelig opvangbeleid.
Grondwettelijk Hof: Eén vrouw en elf mannen
17-3-2010
Op 11 maart, nota bene in de week van de 100ste Internationale Vrouwendag, dragen onze Belgische Kamerleden nog maar eens een man voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Zo telt het Hof weer voor een tijdje één vrouwelijke en elf mannelijke rechters.
Lezersbrief: Vrije keuze enkel mogelijk binnen een combinatiemodel
9-3-2010
Reactie Vrouwenraad op 'Vrouwen willen minder werken' in De Morgen van 8 maart 2010
Marie Popelin-prijs 2010 van de Vrouwenraad voor Anita Purnal
9-12-2010
De Vrouwenraad heeft vandaag de zevende maal de Marie Popelin-prijs uitgereikt.
Moederdag en de vrouwenbeweging
8-5-2010
Opinie verschenen in De Standaard en Het Nieuwsblad 8-9 mei 2010
OPEN BRIEF 'Tien kaarsjes voor VN-resolutie 1325'
10-9-2010
De tiende verjaardag van VN resolutie 1325 over vrouwen, oorlog en vrede zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Zowel binnen de Verenigde Naties als binnen de EU zijn vergaderingen op hoog niveau gepland, waarop regeringleiders en andere prominenten (opnieuw) aanbevelingen en engagementen zullen formuleren. Getuige, de EU conferentie van 9 september 2010 op initiatief van de EU Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid en onder het Belgisch voorzitterschap. En dit evenement, waaronder Belgisch Minister van Buitenlandse zaken Steven Van Ackere zijn brede schouders heeft gezet, is maar één van de topevenementen die dit najaar georganiseerd worden om het belang van Resolutie 1325 te in de verf te zetten.
Quota en de verhoging van vrouwelijke lijsttrekkers hebben vruchten afgeworpen
14-6-2010
De Vrouwenraad bekeek de resultaten van de vrouwelijke kandidaten van de Nederlandstalige partijen en stelt vast dat zowel voor Kamer als Senaat meer vrouwelijke verkozenen zijn dan in 2007.
Vrouwenraad pleit voor het wettelijk maken van bevallen in discretie
7-10-2010
Bevallen in discretie moet een vangnet zijn. Wij vinden het belang van kind en moeder hierbij even belangrijk.
Vrouwenraad steunt onthaalouders en eist kaderdecreet
12-2-2010
De Vrouwenraad steunt de onthaalouders die in alle provincies op straat komen om hun ongenoegen te uiten en aandacht te vragen voor hun eisen. Al jaren smeken zij terecht om een deftig statuut.
Wij doen mee aan de protestactie in 100 wereldsteden tegen de steniging!
28-8-2010
zaterdag 28 augustus, 13u-14u voor het Justitiepaleis in Brussel