6-6-2019
In de voorbije jaren organiseerden we enkele rondetafels over laagdrempelige kinderopvang net als een digitale bevraging bij jonge ouders. Steeds opnieuw kwam de vaststelling bovendrijven dat de meest precaire groep, die van de alleenstaande mama’s, extra onder druk wordt gezet door de verdrievoudiging van de minimumtarieven begin 2016. Nochtans is efficiënte toegang tot kinderopvang een hefboom voor emancipatie en gelijke kansen in het algemeen en voor moeders én kinderen in het bijzonder. Voor de Vrouwenraad meer dan reden genoeg om het maatschappelijk debat hierover opnieuw te openen.
22-3-2019
Samen met vrouwelijke vluchtelingen uit vijftien verschillende landen heeft de Vrouwenraad via een boek annex film een aanzet gegeven om de positieve verhalen van vrouwen naar buiten te brengen: hoe zij met vallen en opstaan een nieuwe thuis bouwen en een plek vinden waar ze een toekomst voor zichzelf zien.
20-3-2019
Horen seks en genot thuis in de les? Welke partijen willen gratis kinderopvang? Moet de identiteitskaart het geslacht vermelden? In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei ontwikkelden Sensoa, çavaria en de Vrouwenraad een unieke ‘stemtest’: Destemwijzer.be. Aan de hand van 26 stellingen ontdekt de kiezer welke partij het best aansluit bij zijn, haar, hun mening over de thema's gendergelijkheid, seksuele gezondheid en LGBTQ .
18-3-2019
Op 26 mei 2019 trekken we met z’n allen opnieuw naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Omdat er nog werk aan de winkel is voor een goed en doeltreffend gelijkekansenbeleid stelt de Vrouwenraad haar memoranda ter beschikking voor politieke partijen en toekomstige ministers en parlementsleden.
13-3-2019
Meer dan 3 jaar geleden engageerde België zich om de wereldwijd afgesproken richtlijnen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te realiseren. Die bestaat uit 17 concrete doelstellingen (SDG's) om tegen 2030 een schonere en meer rechtvaardige wereld te creëren. Perspective 2030 ging na hoe België het er tot nu toe vanaf heeft gebracht. Wat stellen we vast?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht