Persberichten 2013
Vrouwen kunnen de wereld veranderen
10-12-2013
Tijdens het evenement ¡®Vredesvrouwen spreken zich uit over de toekomst ¡®riepen de Vrouwenraden en Platform 1325 de vrouwenorganisaties en de parlementairen op om resoluut in te zetten op duurzame ontwikkeling: het behoud van de draagkracht van de aarde en het ¡®goede¡¯ leven voor onze kinderen en kleinkinderen.
Verkrachting: de schaamte en de stilte voorbij
25-11-2013
25 november werd door de VN uitgeroepen tot de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd één op de drie vrouwen in haar leven het slachtoffer wordt van geweld. Het gaat hierbij niet alleen om de ‘traditionele’ vormen van geweld, maar ook om genderspecifieke vormen van geweld, zoals geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen, vrouwenhandel, eerwraak, huiselijk en seksueel geweld.
Wetsontwerp aanvullend pensioen laat oudere vrouwen in de kou staan
9-10-2013
Het wetsontwerp van minister Turtelboom beschouwt een groepsverzekering als een aanvullend pensioen en niet als een spaarverrichting. De wetgever wil in geval van echtscheiding geen verdeling toestaan. Dit is voor de Vrouwenraad en de Gezinsbond onaanvaardbaar. Hoeveel gehuwde vrouwen zetten hun loopbaan al dan niet tijdelijk op een lager pitje om de moeilijke combinatie van job, gezin en zorgtaken voor hulpbehoevende ouders haalbaar te maken?
Prijs CinemaGelijk 2013 voor Leni Huyghe
27-9-2013
Leni Huyghe (Sint-Lukas Brussel) heeft vanmiddag de vierde prijs CinemaGelijk van de Vrouwenraad gewonnen. De bekroonde film, ‘Do you know what love is’, maakte ze als eindwerk voor haar Master in Audiovisuele Kunsten aan het Sint-Lukas in Brussel. De prent zet weliswaar een klassiek rollenpatroon neer maar speelt met die stereotypen die via de alomtegenwoordige televisie de huiskamer binnenstromen.
Een pluim op de hoed van het VBO
20-9-2013
Lezersbrief 20 september 2013 Met de aanstelling van Michèle Sioen als nieuwe voorzitter geeft het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een onmiskenbaar duidelijk signaal: zij hebben er het volste vertrouwen in dat een vrouw hun koepel gaat leiden. Wij zijn dan ook tevreden dat het VBO vrouwelijk talent en competentie plaatst waar het ook thuishoort. Een pluim op hun hoed!
Alsof verkracht worden nog niet erg genoeg is
2-9-2013
Opinie van Magda Demeyer, voorzittr Vrouwenraad in De Standaard van 2 september 2013 De recente brutale groepsverkrachting van een jonge vrouw in Mumbai heeft over de hele wereld veel weerklank gekregen, met de tragische afloop van een gelijkaardig feit in Delhi in december vorig jaar nog vers in het geheugen. Je zou denken dat dit een ver-van-mijn-bed-verhaal is maar de realiteit is heel anders. In 2011 registreerde het parket in België 4038 feiten van verkrachting, gemiddeld 11 per dag!
Vrouwenraad komt op voor slachtoffers van verkrachting
29-8-2013
De Vrouwenraad steunt de betoging Rise against rape van de organisatie Fightback op het Albertinaplein in Brussel op zaterdag 31 augustus om 15u30. Deze manifestatie wil het lakse politioneel en justitieel beleid inzake verkrachtingen aan de kaak stellen.
Vrouwelijk - mannelijk - ?
21-8-2013
De aankondiging van de invoering van een ‘derde geslacht’ in Duitsland heeft ook bij ons de discussie aangewakkerd. Ethici en çavaria pleiten voor dezelfde regeling in België. Zij kunnen alvast rekenen op de steun van de Vrouwenraad.
Een hart voor vrouwen op de vlucht
20-6-2013
Naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag 2013 vraagt de Vrouwenraad aandacht voor de situatie van vrouwelijke vluchtelingen in België. De bescherming van kwetsbare vrouwen en de uitbouw van een goede vrouwenwerking in de asielcentra moeten de prioriteiten zijn van het opvangbeleid in België. Met zijn project Onder vrouwen wil de Vrouwenraad daartoe bijdragen. Samen met tientallen gedreven vrijwilligsters uit lokale vrouwenorganisaties organiseert de Vrouwenraad verrijkende en zinvolle activiteiten om de bewoonsters van asielcentra uit hun isolement te halen en meer zelfvertrouwen te geven.
Veroordeel de verkrachter, niet het slachtoffer
31-5-2013
Eén van de voornaamste knelpunten in het justitieel beleid inzake verkrachting en aanranding van de eerbaarheid is dat bitter weinige van de geregistreerde verkrachtingen leiden tot een veroordeling van de dader. Uit een onderzoek van Danièle Zucker (2009) blijkt dat op de 100 dossiers die werden onderzocht er slechts vier geleid hebben tot een effectieve veroordeling waarvan slechts één met een effectieve celstraf. Die Belgische veroordelingscijfers liggen lager dan het gemiddelde in de EU. Wij kunnen niet anders dan besluiten dat verdere vorming en sensibilisering van parket, politie en justitie in verkrachtingszaken broodnodig zijn.
OPINIE | Ook meemoeders zijn echte ouders
19-5-2013
Lut verstappen Acht jaar geleden stapte ik trots naar het gemeentehuis om de geboorte van mijn dochter aan te geven. Of liever, ik vergezelde mijn vriendin, de biologische moeder. De ambtenaar wilde alleen haar handtekening. Mijn dochter bleef juridisch een vreemde voor mij, tot ik haar en haar zus die er inmiddels bij kwam, vier jaar later kon adopteren. Gelukkig waren we dan nog een stel, want anders waren onze twee spruiten, die ons beiden als hun ouders zien, officieel meemoederloos gebleven.
Het mooiste moederdaggeschenk
8-5-2013
Vandaag draagt een kind in België de naam van de vader. De politieke wereld doet er al vijfentwintig jaar over om de oubollige wet te actualiseren. In december 2010 werd de naamgeving in een enquête van de Juristenkrant verkozen tot meest verwerpelijke wetsartikel. De Vrouwenraad steunt de campagne Happy Mother's Name. Deze ludieke FB-actie moet het beleid aansporen om dit flagrante voorbeeld van discriminatie zo spoedig mogelijk de wereld uit te helpen.
Lezersbrief van de Vrouwenraad als reactie op professor Blanpain
8-4-2013
Professor emeritus Blanpain heeft natuurlijk overschot van gelijk wanneer hij zegt dat het geringe aantal vrouwelijke professoren aan de Vlaamse universiteiten (onder meer) te maken heeft met de ongelijke taakverdeling in het gezin. Een meer billijke of evenwichtige verdeling van de gezinstaken is zeker meegenomen in de job van universiteitsprofessor (en in trouwens zovele andere jobs die druk, veeleisend en stresserend zijn!). Bovendien is het toch veel leuker om met twee de ‘thuisjob’ te delen, samen gewone dagelijkse dingen te doen en samen de eventuele kroost te zien opgroeien. Maar om dan ineens een genderplan met resultaatsverbintenissen af te schieten, is voor de Vrouwenraad een brug te ver.
VN herbevestigt geweld op vrouwen als inbreuk op mensenrechten
20-3-2013
Verslag Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad op www.dewereldmorgen.be Luttele uren voor het einde van de CSW leek het erop dat meisjes en vrouwen wereldwijd zich ook dit jaar niet zouden kunnen verheugen op een VN-besluit tegen geweld. Maar dankzij de hardnekkige toewijding van talloze activisten en onderhandelaars kwam men uiteindelijk toch tot een bitterzoet akkoord. De grote 'overwinning' van de CSW is dat zij erin is geslaagd om besluiten aan te nemen en om opnieuw te laten erkennen dat de bescherming van vrouwen tegen geweld belangrijker is dan culturele of religieuze vrijheden, dit ongeacht de aanhoudende aanvallen van ideologische tegenstanders.
Vrouwenraad wil vondelingenluik wettelijk regelen
19-3-2013
GVA online Het vondelingenluik van Moeders voor Moeders moet wettelijk worden geregeld als noodmaatregel. Dat zegde Magda de Meyer, de voorzitster van de Nationale Vrouwenraad, zopas in de Senaat. Daar hebben hoorzittingen plaats over discreet bevallen. De Vrouwenraad wil dat de identiteit van de moeder definitief geheim blijft als die dat zo wil.
Fundamentalisme verhindert principiële veroordeling van gendergebonden geweld door VN
14-3-2013
De VN-Commissie Status van de Vrouw neemt jaarlijks een ander onderwerp onder de loep. Bedoeling is om een stand van zaken op te maken en om gezamenlijke beleidsaanbevelingen te aanvaarden. Hoofdthema van dit jaar: geweld op vrouwen. Het ziet er echter naar uit dat men het ook dit jaar weer niet eens zal worden. Vorig jaar boycotten reactionaire actoren o.l.v. het Vaticaan, Iran en Rusland de zitting door hun weigering om te aanvaarden dat vrouwen seksuele rechten hebben. Daardoor was het niet mogelijk om tot besluiten te komen en was de zitting een maat voor niets. Dit jaar ook?
Vrouwen en meisjes zijn twee keer de dupe van de crisis
8-3-2013
Op de Internationale Vrouwendag zijn wij solidair met alle vrouwen die wereldwijd door de sociale hervormingen en besparingsmaatregelen van hun regeringen de prijs van de crisis betalen. Met alle vrouwen en meisjes die door de globale financieel-economische crisis dubbel gediscrimineerd worden: een eerste keer door de bestaande structurele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen en een tweede keer door de disproportionele gevolgen van de besparingsmaatregelen van de overheden. Zij hadden al meer dan mannen te maken met werkloosheid, precaire banen en lage lonen – door de besparingen op de sociale toelagen en de bezuinigingen op de basisvoorzieningen wordt de ongelijkheid nog groter. Wij zijn het beu dat het vooral vrouwen zijn die in de hoek zitten waar de zwaarste klappen vallen terwijl financiële en economische bonzen de dans ontspringen.
Geweld op vrouwen staat vanaf maandag ter discussie
1-3-2013
Van 4 maart tot en met 15 maart vindt in New York de 57e sessie plaats van de ‘Commission on the Status of Women’, kortweg de ‘CSW’. Dit is een wereldwijde commissie binnen de Verenigde Naties die streeft naar de gelijkheid van vrouwen en mannen. Sinds 1946 vergaderen de Lidstaten van de Verenigde Naties jaarlijks om te kijken welke vooruitgang er (al dan niet) voor gelijkheid v/m wordt geboekt. En onderhandelen zij over aanbevelingen om de positie van vrouwen te verbeteren. Dit jaar staat de CSW in het teken van ‘geweld op vrouwen’.
Niet besparen op de zwaksten
19-2-2013
Het Antwerpse OCMW wil niet langer aidsremmers geven aan sans papiers. Dit wegens ‘te duur’ en ‘ongewenst als men ook aidsremmers kan krijgen in het land van herkomst’ (DS, 18 februari). De Vrouwenraad vraagt zich af waarom een budgettair argument het wint van de eed die dokters zweren om eender wie te helpen die hulp nodig heeft. Men moet ook niet zeggen ‘dat aidsremmers ook in de thuislanden te vinden zijn’. Vluchtelingen zijn nu eenmaal hier en ze kunnen niet zomaar terug, zelfs niet voor levensnoodzakelijke medicijnen.
Valentijn zegt nee tegen het geweld
14-2-2013
De Vrouwenraad doet vandaag, Valentijnsdag, mee aan de wereldwijde actie One Billion Rising tegen geweld op vrouwen. Met One Billion Rising zeggen wij STOP tegen geweld op vrouwen. Wij willen dat deze strijd een prioriteit wordt voor het Europees en Belgisch beleid. De cijfers zijn hallucinant: in België krijgt 1 op 6 vrouwen te maken met partnergeweld! De Vrouwenraad vraagt nadrukkelijk aan de Belgische regering dat het volgende Belgisch Nationaal Actieplan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen alle vormen van geweld integreert, met inbegrip van economisch en psychisch geweld.
Op Valentijn flashmob in Brussel tegen geweld op vrouwen
8-2-2013
One Billion Rising is een wereldwijd initiatief dat via dansen en zingen oproept tot mobilisatie om de stilte en de passiviteit rond het geweld tegen vrouwen en meisjes te doorbreken. One Billion Rising wil op 14 februari 2013 één miljard mensen over de hele wereld samenbrengen om te protesteren.
Regine Beer krijgt ereteken Vredesvrouw
28-1-2013
Vandaag, de dag na de jaarlijkse herdenking van de Holocaust, heeft Regine Beer uit handen van de voorzitsters van de twee Vrouwenraden (Magda De Meyer en Viviane Teitelbaum) het ereteken van vredesvrouw (een zilveren klaproos) ontvangen. Deze eretitel is een initiatief van het Belgisch Platform 1325
Besparen op de strijd tegen HIV/AIDS is dodelijk voor vrouwen
17-1-2013
In De Standaard van 17 januari 2013 stond te lezen dat België de steun aan een fonds dat strijdt tegen aids met maar liefst de helft vermindert (‘Unicef verliest 9 miljoen steun’). ‘The Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria’ moet het vanaf nu met 11,5 miljoen euro doen in plaats van met 21 miljoen. Besparingen verbonden aan een lager budget voor ontwikkelingssamenwerking. ’t Is immers crisis? De Vrouwenraad vindt dit een onaanvaardbare achteruitgang voor vrouwen in het Zuiden.
Publieksprijs AUWCH Award 2012 voor Tom Heremans
14-1-2013
De AUWCH Award 2012 van de Vrouwenraad gaat naar Tom Heremans, journalist bij De Standaard. Hij werd door het publiek genomineerd omdat hij in zijn column in DS Weekblad van 17 april 2012 seksistisch badinerend schreef over de initiatiefneemsters van de naaktkalender voor de campagne Kom op tegen kanker. Het publiek kon tot zondagavond middernacht stemmen voor deze pijnlijke prijs voor vrouwonvriendelijkheid. Tom Heremans kreeg de meeste stemmen achter zijn naam. De Vrouwenraad overhandigt hem morgen de AUWCH Award-cactus in de kantoren van De Standaard om 13.00 uur.
Geen activiteiten