Persberichten 2014
Nieuwe vredesvrouwen gehuldigd
4-12-2014
Eén van de onderdelen van de campagne 'Vrouwenkracht is vredesmacht' is de huldiging van vredesvrouwen. Platform 1325 huldigt Vandaag in de Senaat 17 nieuwe vredesvrouwen. Een ceremonie die niet misstaat in de reeks herdenkingen van het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Vrouwenverenigingen en asielzoeksters in een kruisbestuiving
20-11-2014
Vandaag stelt de Vrouwenraad zijn toolkit voor met goede praktijken en succesfactoren om aan de slag te gaan met vrouwelijke asielzoekers in de collectieve opvang. Medewerk(st)ers van de opvangcentra van Fedasil en het Rode Kruis zijn massaal aanwezig, net als een aantal ex-asielzoeksters en vrouwen met het statuut van vluchteling.
Primeur in België: eerste vrouwelijke premier?
30-9-2014
30 september 2014 Als we mogen geloven wat er gelekt wordt, dan zouden de federale onderhandelaars deze of volgende week wel eens kunnen landen. Het allerlaatste luik dat op tafel zal liggen betreft de verdeling van de portefeuilles. Mogen wij de partijvoorzitters Beke en Rutten eraan herinneren dat zij net voor de verkiezingen beloofd hebben om er specifiek op toe te zien dat de helft van de ministers in de nieuwe federale regering vrouwen zullen zijn?
Prijs CinemaGelijk voor Anna Heuninck
26-9-2014
Anna Heuninck (KASK, School of Arts, Gent) heeft vanmiddag de vijfde prijs CinemaGelijk van de Vrouwenraad gewonnen. De bekroonde film, ‘Kassa 9’, maakte ze als eindwerk voor haar Master in Audiovisuele Kunsten, optie animatiefilm. De prent (08min30sec) is een sociaal drama in de vorm van een geanimeerde documentaire.
Vrouwenorganisaties tekenen protest aan tegen de hervormingsplannen voor de pensioenen van de toekomstige regering
19-9-2014
De voorgestelde hervormingsplannen voor de pensioenen houden geen rekening met de specificiteit van vrouwenarbeid. Nu al ontvangt 59% van de gepensioneerde vrouwen minder dan €1000 per maand tegenover 33% van de mannen. De pensioenkloof bedraagt 23%. Crisis na crisis worden er maatregelen genomen die vrouwen penaliseren voor hun zwakke positie op de arbeidsmarkt. Die zwakke positie wordt hen verweten ('vrouwen moeten maar meer werken'), maar is het gevolg van de vele, noodzakelijke, zorgarbeid die vrouwen verrichten in een samenleving die hen geen andere keuze laat.
Waarom moet oma boeten?
17-9-2014
De federale onderhandelaars willen de pensioenen grondig hervormen. De Vrouwenraad vraagt dat de ‘Zweedse coalitie’ hierbij meer rekening houdt met de effectieve verschillen in de carrières van mannen en vrouwen. Momenteel wordt er teveel uitgegaan vanuit een mannelijke norm. Dat dreigt vele vrouwen ernstig te verarmen.
De regeringsvorming is het beste pleidooi voor vrouwenquota
2-9-2014
“Quota voor het aanstellen van vrouwen zijn betuttelend en onnodig: als een vrouw de nodige talenten heeft, geraakt ze wel zelf aan de top!”, zo papegaaien de nodige opinieleiders sinds vele jaren over de steeds terugkerende discussie over de nood aan vrouwenquota. De huidige regeringsvorming toont zowel op federaal als op Europees vlak dat dit helaas wishful thinking is.
Lezersbrief 'Ego en Europa'
1-9-2014
De Europese Commissie vraagt België om een vrouw als eurocommissaris. Dit is een unieke kans: nog nooit eerder nomineerde België hiervoor een vrouw. Nu staat Marianne Thyssen (CD&V) klaar, waarvan vriend en vijand zegt dat ze bekwaam is en een berg ervaring bezit. Toch blijft België talmen. De reden?
Peeters en Michel: Zeg gauw, er is een vrouw!
27-8-2014
De Vrouwenraad vindt dat België de handschoen van Europees Commissievoorzitter Juncker dringend moet opnemen en Marianne Thyssen voorstellen as kandidaat-commissaris. Niet alleen omdat wij al jaren pleiten voor een evenwichtige samenstelling van de politieke instellingen. Maar vooral omdat vele politici en waarnemers, in binnen- en buitenland, het erover eens zijn dat Marianne Thyssen een bijzonder competente vrouw is die efficiënt en doelgericht de problemen aanpakt.
De waarde van vier miljard
25-8-2014
Het voorbije weekend heeft de regering dan toch de knoop doorgehakt: de Belgische F16-straaljagers zullen tussen 2018 en 2023 worden vervangen. In tijden van algemene besparingsdrift becijfert men deze operatie op vier miljard euro.In het edito van De Standaard van vandaag wees Karel Verhoeven er terecht op dat vier miljard drie keer het budget is dat nodig is om iedereen uit België uit de armoede te halen. In diezelfde krant laat minister van Welzijn Vandeurzen optekenen “dat iedereen een steentje moet bijdragen.” De vraag dringt zich op: moet iedereen een steentje bijdragen voor een budgettair evenwicht en het behoud van de verzorgingsstaat, of voor de aankoop van nieuw wapentuig?
Waarom besparen op vrouwen?
13-8-2014
Op zaterdag 9 augustus onthulde de pers de besparingsplannen van de Vlaamse regering. De Vrouwenraad sluit zich aan bij het bezorgde middenveld: wij vrezen dat de gevolgen van deze besparingen erg negatief zullen zijn voor vrouwen, vooral binnen armere gezinnen.
FLUIT sekstoerisme TERUG!
6-6-2014
Voetbal een feest? Niet voor iedereen. Tijdens grote sportevenementen is er steeds een merkbare stijging in de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen. Naar aanleiding van het WK voetbal roept de Vrouwenraad onze Rode Duivels en hun fans op om de internationale petitie tegen sekstoerisme en sekshandel te ondertekenen.
Het aantal verkozen vrouwen blijft stijgen
26-5-2014
Op basis van de voorlopige resultaten kunnen we alvast tegenover vorige verkiezingen een lichte stijging noteren van het aantal rechtstreeks verkozen vrouwen in de Kameren het Vlaams Parlement. Voor het Europees Parlement zien we een lichte daling. Vraag is of deze goede resultaten zich ook zullen vertalen in evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers en staatssecretarissen.
Hogere alimentatievoorschotten volstaan niet
30-4-2014
Het wetsontwerp van 14 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsgelden, is door de Kamer gestemd op 22 april 2014.
Kindhuwelijken moeten totaal uitgeband worden
8-3-2014
Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad, in HBvLPLUS van zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014 Elk jaar worden wereldwijd vijf miljoen meisjes jonger dan 15 uitgehuwelijkt. Dat is bijna evenveel als er vrouwen in België zijn. Het is één van de meest schrijnende wantoestanden in de wereld, over de regio’s, culturen en religies heen en een grove schending van de kinder- en vrouwenrechten. Als er niets verandert zullen er tegen 2020 elk jaar 14,2 miljoen meisjes jonger dan 18 trouwen. Bijna 39.000 per dag!
Back to basics in het naamgevingsdebat: laat de ouders nu toch zelf beslissen!
28-2-2014
Woensdag en donderdag stonden de kranten, de nieuwssites, Facebook en Twitter bol van reacties op het goedgekeurde wetsontwerp van minister Turtelboom in verband met de naam van het kind. Ook de audiovisuele media berichtten erover, vroegen de mening van de man/vrouw in de straat of wijdden er interviews en gesprekken aan. Polls en lezersbrieven piekten. Geen kat die er geen mening over heeft of had: voor de enen een futiliteit, onnodig ingewikkeld, oorzaak van tal van administratieve moeilijkheden en stamboomproblemen... voor de anderen een normale zaak of een mooie oplossing, ...
Heel wat vrouwen uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen in 2015
14-2-2014
In maart 2012 kondigde het Feministisch Socio-Economisch Platform al aan dat de socio-economische hervormingsmaatregelen van de overheid grotere gevolgen zouden hebben voor vrouwen dan voor mannen omwille van de structurele ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Het Platform vestigt vooral de aandacht op de hervormingsmaatregelen in de werkloosheid, zoals de degressiviteit van de uitkeringen en de hervormde wachtuitkeringen (inschakelingsuitkeringen). Het Feministisch Socio-Economisch Platform vraagt de intrekking van de maatregelen die aan de basis hiervan liggen.
Slachtoffers van verkrachting smeken om hulp!
14-2-2014
Vandaag, 14 februari V-Day, hebben de drie ministers tijdens een persconferentie hun gezamenlijke beleidsplan en maatregelen toegelicht en gaven zo de aftrap van de sensibiliseringsweek 'Verkrachting. Doorbreek de stilte'. Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, hield er een korte tussenkomst en las enkele stukken voor uit een open brief van een slachtoffer.
Wordt Valentijnsdag het keerpunt in het beleid tegen verkrachting?
13-2-2014
Al meer dan een jaar voert de Vrouwenraad intensief actie voor een daadkrachtiger beleid tegen seksueel geweld in ons land. Tijdens de One Billion Rising-actie van morgen voor het Justitiepaleis in Brussel komt de Vrouwenraad op voor meer laagdrempelige toegang tot justitie voor slachtoffers van geweld, een betere opvang, erkenning en respect, juridische bijstand, recht op hulp en herstel. Ook op Valentijnsdag plannen de ministers Milquet, Turtelboom en Onkelinx een persconferentie waarin zij de krijtlijnen uitstippelen voor het beleid inzake verkrachting. Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad, zal bij die gelegenheid een eisenpakket tegen seksueel geweld overhandigen aan de ministers.
Vrouwenraad vraagt gerechtigheid voor slachtoffers van geweld
11-2-2014
Op Valentijnsdag wordt over de hele wereld de tweede editie van de One Billion Rising- campagne tegen geweld op vrouwen georganiseerd. Dit jaar komt de vrouwenbeweging op voor betere opvang en toegang tot justitie, voor het recht van slachtoffers op erkenning en respect, op juridische bijstand, op hulp en op herstel.
Compensatieclausules: een stapje vooruit, maar een nieuw samenlevingsmodel is broodnodig
3-2-2014
Vlaams minister voor Gelijke Kanseneeft kant-en-klare clausules voorgesteld die jonge stellen moeten toelaten hun compensatieafspraken bij de notaris op papier te zetten. Arbeid en zorg zijn dikwijls ongelijk verdeeld binnen partnerrelaties. Bij een breuk of echtscheiding is het niet ondenkbaar dat de partner die het minst uit werken gegaan is - heel vaak de vrouw - met een financiële kater achterblijft. De 'compensatieclausules' van Smet moeten hier soelaas bieden. Nu nadenken over later is een goede zaak volgens de Vrouwenraad maar een aanvullend structureel beleid op federaal vlak is een must om tot een evenwichtige verdeling van gezin en arbeid te komen.
Voor abortus kiezen is moeilijk. Geen keuze hebben is nog moeilijker
29-1-2014
De Vrouwenraad betoogt straks mee aan de Spaanse ambassade in Brussel om het recht op abortus in Spanje te vrijwaren. De overheid is daar van plan om het voorbeeld te volgen van Malta, Polen en Cyprus, waar abortus enkel nog mogelijk is om medische redenen of in geval van verkrachting.
Tijd en werkbaar werk onderling herverdelen
25-1-2014
De pensioensplit bij echtscheiding – waar de Vrouwenraad al lang om vraagt – vergt een debat over betaald en onbetaald werk voor mannen en vrouwen, over de combinatie van job, gezin, vrije tijd en sociaal engagement.
Cactus voor kluspoezen
24-1-2014
Het publiek heeft de Auwch Award 2013 toegekend aan de 'kluspoezen' van Gamma. Met de Auwch Award wil de Vrouwenraad op een ludieke manier seksisme aan de kaak stellen. De winnaar krijgt bloemen. Alleen is het in dit geval een cactus. Kwestie van eerst na te denken en dan pas te doen.
Decreet huishoudpersoneel mag geen doekje voor het bloeden worden
22-1-2014
Vandaag staat de ratificatie van IAO-Conventie 189 voor waardig werk voor huidhoudpersoneel op de agenda van het Vlaams Parlement. Een stap in de goeie richting. Maar voor OR.C.A. en de Vrouwenraad blijft de vraag of dit voor de huishoudwerk(st)ers ook feitelijk iets zal veranderen.
Vrouwenraad voelde ministers Milquet, De Croo en De Coninck aan de tand
20-1-2014
De Vrouwenraad en Université des Femmes hebben de maatregelen van de laatste drie decennia onderzocht, zowel binnen het kader van de arbeidsmarkt als binnen dat van de sociale zekerheid. Maar ze werden daarbij gehinderd door een gebrek aan informatie, cijfers, analyses e.d Elke economische crisis leidt tot beslissingen die de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de weg staan.