Persberichten 2015
Kan België gendergerelateerd geweld stoppen?
10-12-2015
Op 10 december 1948 aanvaardden de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Geweld wordt daarin beschouwd als een grove schending van de mensenrechten. Zowel in eigen land als in de rest van Europa en over de hele wereld zijn vrouwen de grootste slachtoffers van fysiek, verbaal en seksueel geweld.
lezersbrief Knack
2-9-2015
Graag reageren we als Vrouwenraad op het standpunt van professor Vermeulen over prostitutie in het artikel van Chris De Stoop.
Prostitutie is geen recht, maar een vorm van geweld
12-8-2015
De Vrouwenraad maakt zich zorgen over het feit dat Amnesty International gisteren stemde vóór decriminalisering van ‘sekswerk’. Hun standpunt ondersteunt staten om zo de seksindustrie te legaliseren. Want sekswerk legaliseren is de seksindustrie legaliseren. Het treft de mensenrechten van vrouwen en meisjes recht in het hart. Wij herbevestigen ons engagement om te strijden tegen prostitutie van vrouwen en meisjes. De enigen die echt baat hebben bij deze vorm van geseksualiseerd geweld zijn pooiers, kopers en mensenhandelaars
Graag haalbare combinatieoplossingen voor alleenstaande ouders
29-7-2015
Elk nieuw voorstel om werk en privé gemakkelijker te kunnen combineren is het bekijken waard, zoals ook het voorstel over de gezinsondersteuner die aan 11 euro per uur bijvoorbeeld de kindjes vijf dagen in de week van school kan halen.
Neem nú de genderdimensie mee in de pensioenhervorming
1-7-2015
Maandag lazen we in De Morgen hoe professor Patrick Deboosere van de VUB samen met een aantal andere deskundigen in sociaal beleid de kat de bel aanbond. Er is geen deftig debat geweest over de pensioenhervorming, zo zeggen ze. Het moet allemaal veel te snel en te onberedeneerd gaan. Het is zelfs helemaal niet nodig om de pensioenleeftijd op te trekken. De auteurs wijzen ook op de toenemende vergrijzing en de zorgnood die daarmee gepaard gaat. De jonge senioren, meestal vrouwen, ledigen een prangende maatschappelijke nood. Zij zijn het die het meest arbeid en zorg combineren (ten behoeve van hun kleinkinderen en hun ouders), maar daar niet voor beloond worden. Ik verklaar mij nader.
Warme borsten voor alle borstkankerpatiënten?
12-6-2015
Vrouwen die na kanker een borstreconstructie wensen, kunnen kiezen tussen een synthetisch implantaat en lichaamseigen weefsel, de zogenaamde warme-borstreconstructie. Bij de tweede optie moet de patiënte zelf ongeveer 2500 à 3000 euro per borst opleggen. Een smak geld voor heel wat vrouwen. De keuze is voor hen dus snel gemaakt.
Dringende aanpassing 1712
11-6-2015
Naar aanleiding van het gisteren verschenen artikel op DeWereldMorgen over hulp na verkrachting vraagt de Vrouwenraad dat de gratis hulplijn/meldpunt 1712 (geweld, misbruik en kindermishandeling) dringend aangepast wordt.
Het echte werk voor meer waardig werk voor het huispersoneel kan beginnen! België ratificeert de Conventie 189
11-6-2015
Federaal minister van werk Kris Peeters heeft gisteren de Belgische ratificatie van de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huispersoneel overhandigd aan de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Hij deed dat in het kader van de 104e sessie van de Inter-nationale arbeidsconferentie in Genève. Vanaf nu moet België effectieve maatregelen nemen om een einde te maken aan de uitbuiting en het misbruik waarvan duizenden huishoudelijke werkne-mers, hoofdzakelijk (buitenlandse) vrouwen - ook in ons land - het slachtoffer zijn.
Vrouwenbeweging bij Kris Peeters
9-6-2015
Het Feministisch Sociaal-Economisch Platform (vertegenwoordigd door Magda De Meyer van de Vrouwenraad, Sofie De Graeve van het VOK en Hafida Bachir van Vie Féminine) kaartte deze ochtend de impact van de geplande verlaging van de inkomensgarantie-uitkering bij onvrijwillig deeltijds werk (IGU) op vooral vrouwen aan bij Kris Peeters, federaal minister van Werk. De minister erkende de bekommernissen die het platform aanbracht en engageerde zich om alternatieve oplossingen binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord voor te leggen aan het platform.
Open brief van het Feministisch Sociaal-Economisch Platform naar de RVA over de IGU
27-5-2015
Het Feministisch Sociaal-Economisch Platform stuurde vandaag een open brief naar de RVA om de leden van het beheerscomité op te roepen de inkomensgarantie-uitkering (IGU) bij onvrijwillig deeltijds werk niet verder te verlagen zoals in de beleidsverklaring van de federale regering voorzien is.
Federale budgetcontrole: blokkeer DAVO niet!
19-5-2015
Het budget van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), een belangrijke schakel in de strijd tegen armoede, is voor 2015 zwaar onderschat. Nu de stemming van de aanpassing van de begroting2015 door het Parlement eraan komt, wil het Platform Alimentatiefonds er nogmaals bij de regering en de Kamerleden op aandringen dat DAVO de nodige middelen krijgt om zijn opdrachten integraal te kunnen uitvoeren.
Moederdag maar meteen afschaffen?
7-5-2015
Enkele dagen geleden kwam de federale regering op de proppen met haar zoveelste besparingsingreep of -maatregel. Deze keer kon de timing niet ongelukkiger: in de aanloop naar moederdag op zondag 10 mei maakte het kernkabinet bekend dat het ziekenhuisverblijf bij bevalling ingekort zal worden tot vier dagen.
Investeren in man-vrouwgelijkheid is investeren in duurzame ontwikkeling
30-4-2015
In september 2015 zullen de Verenigde Naties een set van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aanvaarden. Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen is als aparte doelstelling opgenomen in de ontwerpagenda. Het principe dat in alle doelen rekening moet worden gehouden met de verschillende posities van vrouwen en mannen in de samenleving met het oog op het bevorderen van gelijkheid werd eveneens weerhouden. Maar koken kost geld. De Vrouwenraad schreef hierover samen met o.a. 11.11.11 een advies
“Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is te groot”
28-4-2015
De hervormingen van de laatste jaren hebben weinig of geen rekening gehouden met de loonkloof, de loopbaankloof en de zorgkloof, zegt de Vrouwenraad. Vandaag komt daar nog eens de ‘pensioenkloof’ tussen mannen en vrouwen bij. Volgens verschillende berekeningen situeert die kloof zich tussen 23 en 31 pct.
Federale budgetcontrole: DAVO valt uit de boot
2-4-2015
De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) is een onmiskenbare hulp voor heel wat gezinnen die recht hebben op onderhoudsgelden (onderhoudsuitkeringen voor ex-partner en onderhoudsbijdragen voor kinderen), maar waar de onderhoudsplichtige niet of slecht betaalt. DAVO vordert de niet-betaalde onderhoudsgelden in en kent deze gezinnen voorschotten toe.
‘Tiny komt op voor gelijkheid’ tot ‘Tiny ziet een alternatief’
26-3-2015
Zondag 29 maart stappen heel wat organisaties en verenigingen mee in de Grote Parade van Hart boven Hard, die om 14u00 aan het Noordstation vertrekt en tegen 16u00 eindigt aan de Albertinabibliotheek.
Vrouwenraden bezorgd om pensioenen
18-3-2015
Vandaag, woensdag 18 maart, ontving minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine de koepels van de vrouwenverenigingen in België – de Vrouwenraad en de Conseil des femmes francophones de Belgique. Zij hebben hem gevraagd om de gelijkheid m/v terug op de politieke agenda te plaatsen.
Gendergelijkheid bij de Vlaamse overheid terug naar af?
23-2-2015
Ondanks het feit dat Vlaanderen steeds meer hoogopgeleide meisjes en vrouwen telt (ze vormen de meerderheid in universiteiten en hogescholen), blijven we hen al te vaak terugvinden in deeltijds of tijdelijk werk en veel minder in kwaliteitsvolle leidinggevende jobs. Dat onbenutte arbeidsmarktpotentieel is een gemiste kans voor elke werkgever, en zeker voor een overheid die het voortouw zou moeten nemen om gendergelijkheid door te voeren in haar personeelsbestand. Top- en middenmanagement moeten mee de boodschap van diversiteit uitdragen.
Werklozen mogen geen zieke kinderen hebben
19-2-2015
Sinds 1 januari kan je als werkzoekende geen vrijstelling om sociale en familiale redenen meer krijgen. Die vrijstelling liet toe dat je aangaf tijdelijk niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt omwille van de zorg voor een kind jonger dan 4 jaar of omwille van de extra zorgen voor oudere kinderen of een hulpbehoevend familielid. Wanneer een kind bijvoorbeeld langdurig in het ziekenhuis verbleef, kon de werkloze ouder van het systeem gebruik maken. Je speelde het spel dus eerlijk, en in ruil kreeg je een lage uitkering, maar bouwde je wel pensioenrechten op, en kon je na de periode van zorg terug onmiddellijk beroep doen op je werkloosheidsuitkering en weer volop op zoek gaan naar werk.
Met Valentijn zeggen jongeren nee tegen geweld
14-2-2015
Op Valentijnsdag 2015 organiseert de Vrouwenraad samen met zijn partners van het platform One Billion Rising België (OBR) de derde editie van de wereldwijde actiedag tegen geweld. Onze ludieke OBR-actie vindt plaats op zaterdag 14 februari op het Europakruispunt voor Brussel Centraal van 14u tot 16u.
AUWCH Award 2014 voor regering Michel I
11-2-2015
De federale regering komt als de grote winnaar uit de bus voor de AUWCH Award 2014 uitgereikt door de Vrouwenraad. De regering Michel I had al de meeste nominaties voor die publieksprijs op zak en heeft zijn favorietenrol bij de top 3 van de genomineerden ook verzilverd bij het stempubliek.