15-7-2020
Het MIRIAM-project is voor de derde keer van start gegaan in samenwerking met POD Maatschappelijke Integratie. Door intensieve begeleiding wil MIRIAM alleenstaande moeders die leefloongerechtigd zijn empoweren, hun sociaal isolement doorbreken en armoede terugdringen, dit alles met het oog op maatschappelijke en socio-professionele integratie.
14-7-2020
Op 2 juli zou er terug in de Kamer worden gestemd over de abortuswet. Er was een groot draagvlak voor de verruiming van de huidige abortuswetgeving. Een meerderheid bestaande uit liberalen, groenen, socialisten, PVDA en DéFi, steunde het voorstel. De stemming is uiteindelijk niet doorgegaan. Vlaams Belang, N-VA, CD&V en CdH stuurden het wetsvoorstel andermaal terug naar de Raad van State voor advies. De Kamer, het hoogste democratische orgaan, werd de pas afgesneden. Allemaal omwille van de chantage van CD&V-voorzitter Joachim Coens die de wet in de regeringsonderhandelingen wil trekken. Intussen wordt CD&V daarin gesteund door N-VA-voorzitter Bart De Wever die van de herziening van de abortuswet zelfs een breekpunt wil maken bij de federale regeringsvorming.
13-7-2020
In een parlementaire democratie is de wetgevende macht het hoogste orgaan, niet de ministers, niet de partijhoofdkwartieren noch de partijvoorzitters. Zeker in ethische kwesties o.a. abortus is het van levensbelang dat de vertegenwoordigers van het volk -die hiervoor via democratische verkiezingen zijn aangeduid door de bevolking om in hun naam te spreken- in eer en geweten een stem kunnen uitbrengen.
10-4-2020
De Vrouwenraad benadrukt dat veel slachtoffers van familiaal geweld niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Het gratis en anoniem nummer 1712 moet even bekend zijn als het noodnummer 112. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door onze campagnespot te delen. Preventie maakt een wereld van verschil in de strijd tegen geweld.
Samen met vrouwelijke vluchtelingen uit vijftien verschillende landen heeft de Vrouwenraad via een boek annex film een aanzet gegeven om de positieve verhalen van vrouwen naar buiten te brengen: hoe zij met vallen en opstaan een nieuwe thuis bouwen en een plek vinden waar ze een toekomst voor zichzelf zien.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht