Toolkit: hoe een buddywerking starten met vrouwelijke asielzoekers?

In 2016 en 2017 heeft de Vrouwenraad een buddy project uitgevoerd waarin erkende alleenstaande vrouwen werden gekoppeld met een buddy-vrijwilliger om hen te helpen met hun zoektocht naar een woning, opbouw van een sociaal netwerk, etc.

De informatie, opgedane kennis en ervaringen van medewerksters, vrijwilligsters en ervaringsdeskundigen tijdens de buddywerking is ter beschikking in deze toolkit. Meer weten? Aan de slag? Contacteer Vida Razavi.

De toolkit bestaat uit volgende delen:

  • deel I:  kennis en begrippen ter ondersteuning van de begeleiding van de vrouwelijke vluchtelingen vanuit een visie op empowerment;
  • deel II: motivatie en engagement om zich in te zetten voor samenwerking en de begeleiding van vrouwelijke vluchtelingen bij het zoeken naar een woning;
  • deel III: aanpak, acties, methoden en instrumenten om de buddywerking vorm te geven en te ondersteunen

De is bedoeld als inspiratie en voedingsbodem voor eenieder (individu / organisatie) die een buddywerking zou willen opstarten.