Geweld bannen

Geweld op meisjes en vrouwen is een inbreuk op de mensenrechten. Seksueel strafrecht, femicide, obstetrisch geweld, bestraffing van verkrachters,.. We houden de vinger aan de pols en lobbyen bij beleidsmakers en beslissingnemers. Want verkregen rechten zijn nooit gegarandeerd. Wil je graag weten wat we nog allemaal doen rond dit thema? Contacteer Herlindis Moestermans.

Strafrecht

Vrouwenraad nota: wetsontwerp wijziging strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht
Vrouwenraad nota: Wijzigingen in het seksueel strafrecht 2022

Beleid

Memorandum: Aanbevelingen voor de Vlaamse en Federale overheid in verband met gendergerelateerd geweld
Intervention and treatment programmes for perpetrators of domestic and sexual violence in EU countries
Dossier: Daderprogramma's afstemmen op de aanbevelingen van GREVIO
September 2022

Dossiers

Dossier: obstetrisch geweld
Vrouwenraad dossier: femi(ni)cide

Informatie

Informatie en aanbod voor slachtoffers en daders
Lees hier alle relevante (inter)nationale regelgeving, wetten en beleidsdocumenten in verband met geweld
Studies in verband met geweld
Mirabal 2022 informatie en eisenpakket