Geweld bannen

Geweld op meisjes en vrouwen is een inbreuk op de mensenrechten. Seksueel strafrecht, femicide, obstetrisch geweld, bestraffing van verkrachters,.. We houden de vinger aan de pols en lobbyen bij beleidsmakers en beslissingnemers. Want verkregen rechten zijn nooit gegarandeerd. Wil je graag weten wat we nog allemaal doen rond dit thema? Contacteer Herlindis Moestermans.

Vrouwenraad nota: wetsontwerp wijziging strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht
Dossier: Daderprogramma's afstemmen op de aanbevelingen van GREVIO
Vrouwenraad dossier: femi(ni)cide
Dossier: obstetrisch geweld
Memorandum: Aanbevelingen voor de Vlaamse en Federale overheid in verband met gendergerelateerd geweld
Vrouwenraad nota: Wijzigingen in het seksueel strafrecht 2022
Intervention and treatment programmes for perpetrators of domestic and sexual violence in EU countries
Lees hier alle relevante (inter)nationale regelgeving, wetten en beleidsdocumenten in verband met geweld
Studies in verband met geweld
Informatie en aanbod voor slachtoffers en daders