Duurzame arbeidsparticipatie

Hebben we het over de duurzaamheid van arbeidsparticipatie, dan worden tijdelijke / interim / onzekere contracten / tewerkstelling onder studie- of ervaringsniveau niet beschouwd als na te streven tewerkstelling.

Vanuit duurzaamheidsperspectief arbeid begrijpen, wilt zeggen dat we kijken naar arbeidsparticipatie doorheen de hele levensloop. Randvoorwaarden worden in rekening gebracht en de mate waarin tewerkstelling hier al dan niet faciliterend rond optreedt (treden er uitsluitingsmechanismen op wanneer zwangerschap, overlast, jonge kinderen, zorgtaken,.. zich voordoen?).

Diversiteit

verscheidenheid

Daarbij gaat het zowel om zichtbare kenmerken (zoals geslacht, leeftijd en etniciteit) als om minder zichtbare kenmerken (zoals wensen, behoeften, belastbaarheid, ziekte of handicap, competenties, werkstijlen, seksuele voorkeur en karaktereigenschappen).

Meer lezen? Ga zeker eens naar de website van Verso.

Drivers

Drivers zijn elementen die een impact (direct / indirect) hebben op een situatie.

Op de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen op de Vlaamse arbeidsmarkt bijvoorbeeld, zijn verschillende drivers van toepassing.

  • Vanuit tewerkstelling onder andere sticky floors, krapte van het gezochte profiel, vooroordelen, loonkloof, denkfout rond neutraliteit,..
  • Vanuit de samenleving o.a.: de genderongelijke verdeling van verantwoordelijkheid in het huishouden