European Women’s Lobby

Afgekort: EWL, in het Nederlands: Europese Vrouwenlobby.

Opgericht in 1990, is de EWL een alliantie van meer dan 2000 niet-gouvernementele vrouwenorganisaties in de EU. Zij voeren samen campagne voor hun gemeenschappelijke visie op een feministisch Europa.

Bekijk zeker eens de website van de EWL.

Wil je graag meer info over de EWL en hoe de Vrouwenraad haar acties kracht bij zet dankzij participatie binnen deze organisatie? Contacteer dan Maggi Poppe.

EU-15

België; Denemarken; Duitsland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Ierland; Italië; Luxemburg; Nederland; Oostenrijk; Portugal; Spanje; Verenigd Koninkrijk; Zweden

Etniciteit

Etniciteit is (net zoals gender) een maatschappelijke constructie die niet te herleiden valt tot louter verschillen in huidskleur, afkomst of cultuur. Etniciteit geeft betekenis aan de verschillen tussen mensen op grond van afkomst, uiterlijk, geschiedenis, cultuur, taal en religie (Wekker, 2013; Pattynama & Verboom, 2000). Het is de sociale constructie van de ‘ander’ via opvoeding, beeldvorming, media, onderwijs etc. Etniciteit is dynamisch en fluctueert naargelang de historische periode en maatschappelijke context. Net als bij gender staat deze constructie in het teken van machtsverhoudingen en regelt ze de toegang tot maatschappelijke hulpbronnen en posities. De voorstelling van ‘de ander’ als bijvoorbeeld onbeschaafd of onderontwikkeld maakt dat die gemakkelijker op een zijspoor kan worden gezet.

Bron: ella vzw – deze en meer termen worden uitgelegd in ella’s handleiding intersectioneel denken