Gender

Gender is een maatschappelijk ordeningsprincipe dat betekenis geeft aan de biologische sekseverschillen. Via opvoeding, onderwijs, media ed. construeert gender beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid en regelt het de toegang tot verschillend rollen, identiteiten, status en materiële hulpbronnen. Op die manier vormt gender geslachtsverschillen om tot maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Bron: ella vzw (neem zeker een kijkje in hun handleiding intersectioneel denken)

Aandachtspunt: tegenwoordig wordt de binaire gendernorm steeds meer in vraag gesteld, gender is immers een spectrum.

In verschillende delen van de wereld zijn er samenlevingsmodellen met meer dan twee genders. Zo heb je in India bijvoorbeeld een derde gender, de Hijra. Gender is een ongeschreven sociaal normerend systeem maar kan ook terugkomen in rechtssystemen. Deze sociale afspraken zijn tijds- en plaatsspecifiek. Ze kunnen met andere woorden veranderen doorheen de tijd en verschillen van plaats tot plaats.

Bron: çavaria – neem zeker ook eens een kijkje in de omstandige woordenlijst van deze organisatie

Contacteer Katrien Bruggeman met al je vragen over gendermainstreaming, en Yanni Deneweth met al je vragen over inclusief feminisme.