Menstruatiearmoede

De Nederlandstalige Vrouwenraad definieert menstruatiearmoede als het hebben van beperkte toegang tot middelen die je nodig hebt om veilig en comfortabel je menstruatie door te komen (definitie gebaseerd op de internationale definitie van UNFPA).

Deze middelen bestaan uit de volgende drie aspecten:
1. Toegang tot producten om bloed op te vangen
2. Goede en veilige sanitaire voorzieningen
3. Kennis over menstruatie

In 2020 en 2021 liepen er met de steun van federale middelen 15 pioniersprojecten door lidorganisaties van de Vrouwenraad. In deze projecten werd verkend op welke manier we menstruatiearmoede de wereld kunnen uithelpen. Nieuwsgierig naar de inzichten uit deze projecten? Neem een kijkje in ons overkoepelend rapport.

Migratieachtergrond

De VESOC-definitie (Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité) van personen met een migratie-achtergrond, geconcretiseerd volgens het advies van de commissie diversiteit van de SERV van 4 juli 2014, luidt als volgt: “Personen met een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een land van buiten de EU15-landen of een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een land van buiten de EU15-landen heeft.”

Maatschappelijke betekenisgevers

Maatschappelijke indelingen, zoals etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie,… Maatschappelijke betekenisgevers versterken elkaars impact. Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie. Ook onze seksuele oriëntatie en de ‘outing’ hiervan kan onze kansen vergroten of verkleinen om onze weg te vinden in deze samenleving.

bron: ella vzw, handleiding intersectioneel denken