Pensioenkloof

Als resultaat van de aanhoudende loonkloof en de ongelijkheid op de arbeidsmarkt, bedraagt de pensioenkloof vandaag maar liefst 30%. Vrouwen verdienen gemiddeld minder, hebben vaker precaire contracten, werken meer deeltijds en leveren thuis meer onbetaalde arbeid. Al deze omstandigheden leiden ertoe dat één op drie vrouwen in ons land het moet stellen met een karig pensioen van 750 euro.

Bron: Rosa vzw

Wil je graag meer info over dossiers en acties van de Vrouwenraad over dit thema? Contacteer dan Herlindis Moestermans.

Paarse Pact

De term ‘Paarse Pact’ is geïnspireerd op het begrip ‘Paarse Economie’ dat voor het eerst voorgesteld werd door Ipek IIkkaracan  van de EWL-coördinatie (European Women’s Lobby) Turkije, als visie op een gendergelijke en duurzame economie.

Het Paarse Pact is de Nederlandstalige vertaling van het document waarin je een uitgebreide analyse van en stappen naar een feministische economie vindt.

Patriarchaat

Wijst op de superieure machtspositie van de man binnen de maatschappij.