Systeemfout

Aanduiding van het element in het ‘systeem’ (=de manier waarop de samenleving is geordend en functioneert) dat het systeem ziek maakt; het punt waarop het systeem correcties nodig heeft. Een systeemfout houdt een hulpvraag van in die van het systeem komt.

Vb: ‘we hebben te weinig vrouwen op bestuurs- en beslissingsniveau’

Dat is geen hulpvraag van vrouwen, maar van het systeem.

We gaan er van uit dat een systeemcorrectie nooit het antwoordt inhoudt voor individuele hulpvragen. En het inlossen van individuele hulpvragen zal nooit een systeemcorrectie inhouden.

Sticky floor

het feit dat vrouwen, vergeleken met mannen, minder snel de loopbaanladder zullen (gaan) beklimmen

Seksisme

Seksisme velt een waardeoordeel op grond van iemands sekse en geeft op die manier aanleiding tot discriminatie en / of uitsluiting naargelang de context en de tijd.