MIRIAM 2.0: versterking van alleenstaande moeders binnen OCMW's in Antwerpen, Bergen, Genk, Luik, Oostende en stad Brussel

Het tweede MIRIAM-traject ging door in 2018 en 2019 in Antwerpen, Bergen, Genk, Luik, Oostende en stad Brussel. Het onderzoeksteam van CIRTES heeft zijn schouders gezet onder de wetenschappelijke evaluatie van het project Miriam 2.0 in 2018. De opdrachtgevers wilden de analyse van de effecten van het project, samen met de context waarin het wordt geïmplementeerd, met name de interne organisatie van de OCMW’s en de uitstraling van hun acties op lokaal niveau, in het juiste perspectief plaatsen.

De onderliggende doelstelling was het identificeren van prospectieve indicatoren en het naar voren brengen van aanbevelingen om de implementatie van MIRIAM in andere contexten te  vergemakkelijken.
Om de continuïteit met de evaluatie van Miriam 1.0 te waarborgen en de evaluatie tegelijkertijd vanuit nieuwe invalshoeken te benaderen, is ervoor gekozen om een onderzoek uit te voeren op basis van een gemengde methodiek, met andere woorden een combinatie van een kwalitatieve en een kwantitatieve benadering.  Er wordt stilgestaan bij het organisatorische, institutionele en maatschappelijke niveau om het netwerk van actoren waarop de MIRIAM-begeleiding is gebaseerd te identificeren en om te bepalen hoe dit netwerk een significante impact heeft op de reikwijdte en de strekking van de begeleiding.