MIRIAM 3.0: versterking van alleenstaande moeders binnen OCMW's in Mechelen, Sint-Niklaas, Anderlecht, Schaarbeek, La Louvière en Seraign

MIRIAM 3.0 staat op de schouders van de positief geëvalueerde pilootprojecten MIRIAM 1.0 (2015-2017) en MIRIAM 2.0 (2018-2019). De kick-off meeting vond plaats op 7 januari 2020. Miriam 3.0 startte op 1
januari 2020 en eindigde op 31 december 2021. Dit rapport focust op het werk dat in het project werd verzet tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021
en bouwt verder op de tussentijdse rapportering die het eerste jaar van de werking besloeg. Het rapport beslaat 4 luiken. Eerst staan we stil bij de
deelneemsters, die het hart en de ‘waarom’ vormen van MIRIAM. Vervolgens gaan we iets dieper in op de begeleiding van de casemanagers (de ‘sleutels’ binnen MIRIAM) door de Vrouwenraad: wat kwam aan bod? Hoe? Welke signalen kwamen naar boven? Daarna duiken we heel summier in de lokale context van de MIRIAM-begeleiding in elk van de deelnemende OCMW’s: Anderlecht, La Louvière, Mechelen, Schaarbeek, Seraing en Sint-Niklaas. 
In dit overkoepelend rapport focussen we op de inhoudelijke signalen die de Vrouwenraad verzamelde doorheen de begeleiding van de deelnemende gemeenten, alsook de uitwisseling tussen de casemanagers. We staan daarnaast iets langer stil bij begeleidsingsmethodieken die aan bod kwamen. Voor cijfers aangaande het gemiddeld aantal aanwezigen per groepssessie, de uitval en de redenen voor uitval, verwijzen we naar de individuele rapportering per OCMW waarin telkens ook de context bij deze cijfers in detail staan omschreven.

Tussentijds rapport over MIRIAM 3.0
Signalennota: alleenstaande moeders over de impact van de coronacrisis - Nederlands
Eindrapport MIRIAM 3.0 - Nederlands
Note de signaux: les mères monoparentales parlent de l'impact de la crise corona - Français
Rapport final MIRIAM 3.0 - Frainçais