Ontmoeten en verbinden

We bewegen ons als verbonden verbinder in het middenveld van organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gendergelijkheid in een inclusieve samenleving.

Ontdek al onze lidorganisaties

Workshops en vormingen

De Vrouwenraad heeft een vast aanbod aan vormingen en workshops én we luisteren steeds graag naar vragen op maat.

Meer weten? Neem contact op met Kim De Weerdt of de verantwoordelijke voor een specifieke workshop

Workshop: History of Het Story 

Meer info? Mail Charlotte! 

Workshop: gelijkenissen en verschillen LGBTQIA+ en feminisme 

Meer info? Mail Yanni!