Ontmoeten en verbinden

We bewegen ons als verbonden verbinder in het middenveld van organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gendergelijkheid in een inclusieve samenleving.

Ontdek al onze lidorganisaties
RoSa vzw informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties en feminisme
Spijker Magazine is een online feministisch magazine.