Vorming: vrouwen en migratie(recht?)

Is recht neutraal? Is gender neutraal? Is het ok dat er geen asiel kan worden verkregen op basis van vervolging waaraan gender ten grondslag ligt?

Hoe kan je als slachtoffer van intrafamiliaal geweld uitbreken uit de val die de asielprocedure voor je opzet?

Wat is de impact op kinderen wanneer hun ouders niet erkend worden?

Wie zijn de vrouwen zonder verblijfsrecht in België? Waarom keren ze niet terug? Hoe overleven ze? Wat zijn hun rechten en hoe kunnen we hen beter beschermen?

Samen met Progress Lawyers Network organiseert de Vrouwenraad een digitale vorming – DATUM UITGESTELD, info volgt (reeds ingeschrevenen ontvangen een e-mail).

  • gegeven door advocates die met de voeten stevig in de praktijk staan
  • gericht aan niet-juristen, met aandacht voor de concrete realiteit voor wie in aanraking komt met vrouwen binnen een migratiecontext
  • een getuigenis van een ervaringsdeskundige maakt deze sessie extra waardevol

Inschrijven? Stuur een mailtje naar herlindis.moestermans@vrouwenraad.be