Sekseregistratie: we moeten er over waken dat we ongelijkheid blijven meten en bestrijden

Het Grondwettelijk Hof heeft de zogenaamde transgenderwet – de wet van 25 juni 2017 – deels vernietigd omdat die enkel rekening houdt met transgender personen die zich identificeren volgens één van de binaire opties M en V, maar niet met non-binaire personen. Daarnaast zou de procedure voor de aanpassing van het geregistreerde geslacht slechts éénmalig zijn en dus onherroepelijk. In opvolging van de beslissing van het Grondwettelijk Hof heeft de federale regering de intentie om de wetgeving inzake geslachtsregistratie in de akten van de burgerlijke stand aan te passen.

Het Grondwettelijk Hof stelt twee denkpistes voor om de wetgever hierbij te ondersteunen. De Vrouwenraad drukt haar bezorgdheid uit over het voorstel om geslacht of genderidentiteit niet meer te registreren als element van de burgerlijke staat van een persoon.

Lees in ons dossier en ons standpunt welke aandachtspunten we op tafel leggen. Meer informatie? Neem contact op met Katrien Bruggeman.