Stereotypering en seksisme zichtbaar maken

Stereotypen, vooroordelen: iedereen heeft ze want het gaat om ‘shortcuts’ in ons brein. Maar stereotypen kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn en al helemaal als we ons er niet van bewust zijn. Een stereotype wordt een vooroordeel, een vooroordeel mondt uit in een oordeel, en oordelen zijn de basis voor geweld.. Seksisme velt een waardeoordeel op grond van iemands sekse. Teneinde actie te kunnen ondernemen, moeten we eerst het bestaan van stereotypering en seksisme in onze samenleving zichtbaar maken. Benieuwd daar wat we hierrond doen? Contacteer Katrien Bruggeman.

Dossier en standpunt Vrouwenraad
Alle dossiers en info in verband met seksisme vind je hier
Vrouwenraad nota STEM 2023