The Next Wave Academy

The Next Wave Academy is een traject voor jonge mensen (18-30 jaar) die de wereld willen veranderen. Samen gaan we doorheen het traject op zoek naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag rond sociale en ecologische (on)rechtvaardigheid.

It’s all connected. Alles is met elkaar verbonden: de strijd voor een anti-racistische maatschappij, de strijd voor gendergelijkheid, de strijd voor LGBTQI+-rechten, de strijd voor de rechten van mensen met een beperking, de strijd voor dierenrechten, de strijd voor het klimaat … Als we al die struggles zien, kan het al eens overweldigend zijn. Het is vaak moeilijk om een pasklaar antwoord te hebben en/of te weten wat jij kan doen om bij te dragen aan maatschappelijke verandering.

The Next Wave Academy (TNWA) wil daarom jonge mensen (18-30 jaar) bij elkaar brengen die vooral met heel wat vragen zitten. Hoe kan ik mijn steentje bijdragen? Wat betekent intersectionaliteit en hoe zet ik het om in de praktijk? Op welke manier kunnen we actie ondernemen waarbij rekening wordt gehouden met iedereen? Hoe kan ik vastgeroeste denkpatronen in mijn omgeving en in mijzelf veranderen? Hoe kan ik mijn stem laten horen? … We gaan samen tijdens het traject op zoek naar antwoorden. We moedigen je aan en geven je de tools in handen om samen met anderen vanuit jouw ideeën actie te ondernemen en zo bij te dragen aan verandering.

Iedereen (cis/trans vrouwen, cis/trans mannen, non-binaire personen) tussen 18 en 30 jaar is welkom om deel te nemen aan TNWA. We vinden het echter heel belangrijk om een groep samen te stellen van mensen met zo divers mogelijke achtergronden en ervaringen. De uitdagingen van vandaag treffen mensen uit geminoriseerde groepen (zoals mensen van kleur, LGBTQI+, mensen met een beperking, vrouwen, …) disproportioneel. We zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om de stemmen van deze groepen centraal te stellen in het werk dat we doen, om op die manier zoveel mogelijk belangen mee te nemen. We doen dus een warme oproep aan mensen die tot kwetsbaar gemaakte groepen behoren om zich in te schrijven.

The Next Wave Academy is een safer space, waarin we geen enkele vorm van discriminerend gedrag of taalgebruik zullen tolereren. TNWA wordt georganiseerd door de Vrouwenraad in samenwerking met Maaike Boumans en ella vzw.