De voorzitters van de Vrouwenraad

Huidige voorzitter

Meron Knikman was reeds 2 jaar vice-voorzitter van de Vrouwenraad, en vervult sinds 2020 de rol van voorzitter in deze organisatie. Meron Knikman houdt intersectionaliteit hoog in het vaandel neemt de organisatie mee in de zoektocht naar een inclusieve invulling van feminisme. Zij zegt hier over: “Ik wil alle aspecten van vrouw-zijn onder de aandacht brengen: het maakt heel veel uit of je hoogopgeleid bent of niet, of je een migratieachtergrond hebt of niet, of je werk hebt of niet, of je een hoofddoek draagt… Ik hoop dat we al die aspecten kunnen meenemen en dat het bij wijze van spreken niet enkel gaat over het glazen plafond. Dat is superbelangrijk, maar als je niet eens een job kan krijgen omwille van discriminatie heb je weinig aan dat debat over de loonkloof of het glazen plafond.”

Wie ging Meron Knikman voor?

In 1974 werd Lily Boeykens de eerste voorzitter van de Nederlandstalige vrouwenraad. Zij leidde de Vrouwenraad jarenlang met hart en ziel. Van 1979-1982 nam Violette Vansteelandt het even over maar de tien jaar die daarop volgde, zorgde Lily Boeykens ervoor dat de organisatie is uitgegroeid tot een grote koepel van vrouwenorganisaties. Daarnaast was ze ook heel actief op internationaal vlak, legde contacten met de VN-Commissie Status van de Vrouw en met de Europese Commissie Rechten van de Vrouw.

In 1992 nam Mieke Van Haegendoren het voorzitterschap over van de koepel met een nieuwe naam: Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad. Zij werkte verder aan de structurele uitbouw van de Vrouwenraad, het aantal aangesloten verenigingen verdubbelde naar 40. Onder invloed van o.a. de jonge wetenschap ‘vrouwenstudies’ en extra aandacht voor de wetenschappelijke invalshoek groeiden onze standpunten uit tot sterk gefundeerde dossiers. In 1996 werd onze naam verder ingekort tot Nederlandstalige Vrouwenraad. 

In 1999 werd Francy Van der Wildt verkozen tot nieuwe voorzitter. Onder haar leiding versterkte de Vrouwenraad zijn samenwerking met andere groepen die ijveren voor gelijke kansen. Ook andere organisaties uit het middenveld werden benaderd om het principe van gelijkheid tussen vrouwen en mannen volledig ingang te doen vinden. Als voorzitster van de Vrouwenraad streefde Francy Van der Wildt naar verjonging en verbreding, zowel bij de leden als in het bestuur en de staf. Verscheidene vrouwenverenigingen (inclusief zij die werkten vanuit een migratieachtergrond) sloten zich aan. Ook de viering van 100 jaar Vrouwenraad in 2005 werd een groot succes.

In 2008 nam Katlijn Malfliet de voorzittersfakkel over. Onder haar leiding focuste de Vrouwenraad vooral op drie pijlers: gelijkheid, solidariteit en vrede. Daarnaast wilde de Vrouwenraad uitgroeien tot een belangrijke speler in het maatschappelijke debat, als partner in het middenveld maar evenzeer als opiniemaker in de media. Katlijn Malfliet kon slechts één termijn uitdoen als voorzitter van de Vrouwenraad omdat zij in de loop van haar eerste mandaat benoemd werd tot decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen, en zo meteen de allereerste vrouwelijke decaan aan de KULeuven werd.

Magda De Meyer volgde eind november 2012 Katlijn Malfliet op als voorzitter van de Vrouwenraad. Zij komt op voor een meer inclusieve vrouwenbeweging. Zij heeft altijd al veel aandacht gehad voor vrouwenrechten, hier en in de rest van de wereld. Magda De Meyer is ervan overtuigd dat de Vrouwenraad nog steeds broodnodig is, zeker voor de kwetsbare vrouwen in onze samenleving en wereldwijd: “De Vrouwenraad moet vrouwen verenigen over de grenzen heen van kleur, taal, ideologie of overtuiging, en moet dapper genoeg zijn om de blijvende wantoestanden en onrechtvaardigheden aan te klagen.