Voorzitters Vrouwenraad

HUIDIGE VOORZITTER SINDS 2020: MERON KNIKMAN

Meron Knikman was reeds 2 jaar vice-voorzitter van de Vrouwenraad, en vervult sinds 2020 de rol van voorzitter in deze organisatie. Meron Knikman houdt intersectionaliteit hoog in het vaandel neemt de organisatie mee in de zoektocht naar een inclusieve invulling van feminisme. Zij zegt hier over: “Ik wil alle aspecten van vrouw-zijn onder de aandacht brengen: het maakt heel veel uit of je hoogopgeleid bent of niet, of je een migratieachtergrond hebt of niet, of je werk hebt of niet, of je een hoofddoek draagt… Ik hoop dat we al die aspecten kunnen meenemen en dat het bij wijze van spreken niet enkel gaat over het glazen plafond. Dat is superbelangrijk, maar als je niet eens een job kan krijgen omwille van discriminatie heb je weinig aan dat debat over de loonkloof of het glazen plafond.”

2012: MAGDA DE MEYER

Magda De Meyer volgde eind november 2012 Katlijn Malfliet op als voorzitter van de Vrouwenraad. Zij komt op voor een meer inclusieve vrouwenbeweging. Zij heeft altijd al veel aandacht gehad voor vrouwenrechten, hier en in de rest van de wereld. Magda De Meyer is ervan overtuigd dat de Vrouwenraad nog steeds broodnodig is, zeker voor de kwetsbare vrouwen in onze samenleving en wereldwijd: “De Vrouwenraad moet vrouwen verenigen over de grenzen heen van kleur, taal, ideologie of overtuiging, en moet dapper genoeg zijn om de blijvende wantoestanden en onrechtvaardigheden aan te klagen.

2008: KATLIJN MALFLIET

In 2008 nam Katlijn Malfliet de voorzittersfakkel over. Onder haar leiding focuste de Vrouwenraad vooral op drie pijlers: gelijkheid, solidariteit en vrede. Daarnaast wilde de Vrouwenraad uitgroeien tot een belangrijke speler in het maatschappelijke debat, als partner in het middenveld maar evenzeer als opiniemaker in de media. Katlijn Malfliet kon slechts één termijn uitdoen als voorzitter van de Vrouwenraad omdat zij in de loop van haar eerste mandaat benoemd werd tot decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen, en zo meteen de allereerste vrouwelijke decaan aan de KULeuven werd.

1999: FRANCY VAN DER WILDT

In 1999 werd Francy Van der Wildt verkozen tot nieuwe voorzitter. Onder haar leiding versterkte de Vrouwenraad zijn samenwerking met andere groepen die ijveren voor gelijke kansen. Ook andere organisaties uit het middenveld werden benaderd om het principe van gelijkheid tussen vrouwen en mannen volledig ingang te doen vinden. Als voorzitster van de Vrouwenraad streefde Francy Van der Wildt naar verjonging en verbreding, zowel bij de leden als in het bestuur en de staf. Verscheidene vrouwenverenigingen (inclusief zij die werkten vanuit een migratieachtergrond) sloten zich aan. Ook de viering van 100 jaar Vrouwenraad in 2005 werd een groot succes.

1992: MIEKE VAN HAEGENOREN

In 1992 nam Mieke Van Haegendoren het voorzitterschap over van de koepel met een nieuwe naam: Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad. Zij werkte verder aan de structurele uitbouw van de Vrouwenraad, het aantal aangesloten verenigingen verdubbelde naar 40. Onder invloed van o.a. de jonge wetenschap ‘vrouwenstudies’ en extra aandacht voor de wetenschappelijke invalshoek groeiden onze standpunten uit tot sterk gefundeerde dossiers. In 1996 werd onze naam verder ingekort tot Nederlandstalige Vrouwenraad. 

1974: LILY BOEYKENS

Lily Boeykens werd de eerste NVR-voorzitter in 1974. Met uitzondering van een kort voorzitterschap van Violette Vansteelandt (1979-1982) leidde zij de Vrouwenraad jarenlang  met hart en ziel tot in 1992. Het is dankzij haar grote inzet dat de organisatie uitgegroeid is tot een grote koepel van vrouwenorganisaties. Zij was ook heel actief op internationaal vlak, legde contacten met de VN-Commissie Status van de Vrouw en met de Europese Commissie Rechten van de Vrouw.