Inzichten omzetten in de praktijk: vorming en workshops

Gendermainstreaming in een project, intervisie om de genderdimensie niet uit het oog te verliezen, een workshop feministische economie, een train-the-trainer traject verbindende communicatie en inclusieve samenleving, een inleidende of afsluitende lezing.. De Vrouwenraad heeft een vast aanbod aan vormingen en workshops én we luisteren steeds graag naar vragen naar vormingen op maat.

Meer weten? Neem contact op met Kim De Weerdt.

Op 28 april gaat er een digitale vorming door over vrouwen en migratie(recht), de vorming is een resultaat van samenwerking tussen de Vrouwenraad en Progress Lawyers Network
History of her story gaat over verbinding en co-creatie van een inclusieve samenleving. We putten inspiratie uit 21 verhalen van vrouwen die hier hun thuis bouwen.
Met het Paarse Pact als kader verkennen we hoe een feministische economie er zou kunnen uitzien en hoe we werk, zorg en vrije tijd in balans krijgen.
Gebaseerd op methodieken die aan bod komen in de Next Wave Academy, verkennen we samen wat feminisme vandaag nog betekent.
Hoe haken asiel, gender en armoede op elkaar in? Een interactieve vorming die op maat van de doelgroep wordt afgestemd.