Bekroonde projecten vredesvrouwen

Projets récompensés femmes de paix

Derde reeks projecten van vredesvrouwen (december 2018) 

 • Rebondir pour se reconstruire van Louise Ngandu & Anne Monseu: met hun vereniging Aire de Femmes begeleiden Louise en Anne slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld in de provincie Kasaï van de DRC. Dit is een vrij recent project dat de economische herinschakeling van slachtoffers ondersteunt. Met de 500 euro worden er drie handnaaimachines aangekocht voor het dorp Kabeya-Kamuanga. Op die manier kunnen de vrouwen en meisjes met een kleine economische activiteit van start gaan en hun leven terug op de rails krijgen.
 • Les mamans entraidons-nous van Laurence Nyirakamanutsi: dit is een project van de Association Wamama Tusaidiane. Doel is de vrouwen uit het Zuiden te helpen met de herlancering van hun landbouwactiviteiten om eerst en vooral hun ondervoede kinderen terug zelf van voedsel te kunnen voorzien. Met de 500 euro, een startfonds in de vorm van een microkrediet, worden per kilo zaden van groenten aangekocht. De oogst wordt via een lokaal handeltje aan de man gebracht.

 • De Association d’intervention en faveur des orphelins de Kaniola van Francine Ramakers: deze vereniging heeft een onthaalhuis in Zuid-Kivu (DRC) voor 56 weeskinderen geboren uit seksueel geweld. De 500 euro doen dienst als roterend microkrediet voor de kweek van varkens en konijnen. Zo is er altijd voedsel, consumeren de kinderen en de omkaderende gezinnen van weduwen en weduwnaars dierlijke eiwitten en leren ze over kleinvee. Dit project wordt al voor de tweede keer beloond.

 • De Coordination associative pour l’élevage et l’artisanat Barka van Geneviève Ryckmans: dit project verleent steun aan 20 weduwen-gezinshoofden in het dorp Foudouk, regio Agadez, republiek Niger. Met de 500 euro wordt de veestapel van geiten en bokken terug op niveau gebracht. Iedere weduwe krijgt vijf herkauwers. Uit deze legale activiteit zouden de vrouwen een inkomen moeten kunnen halen. De sociale cohesie en de stabiliteit binnen de gemeenschap worden versterkt en de vlucht naar de steden richting clandestiene migratie zal afnemen.

Troisième série de projets de femmes de paix (décembre 2018)

 • Rebondir pour se reconstruire de Louise Ngandu & Anne Monseu: avec leur association Aire de Femmes Louise et Anne accompagnent des victimes de viol et violence sexuelle dans la province du Kasaï en RDC. C’est un projet assez récent qui soutient la réinsertion économique des victimes. Avec le chèque de 500 euros on achètera trois machines à coudre manuelles pour le village de Kabeya-Kamuaga. De cette façon, les femmes et les filles pourront aborder une petite activité économique et commencer à reconstruire leur vies.
 • Les mamans entraidons-nous de Laurence Nyirakamanutsi: ceci est un projet de l’Association Wamama Tusaidiane. L’objectif est d’aider les femmes du Sud avec le relancement de leurs activités agricoles pour pouvoir donner à manger à leurs enfants mal nourris. Avec les 500 euros, un microcrédit, on achètera des semences de légumes par kilo. La récolte sera vendue par commerce locale.
 • Association d’intervention en faveur des orphelins de Kaniola de Francine Ramakers: cette association a une maison d’accueil dans la province du Sud-Kivu (RDC) pour 56 orphelins issus de violence sexuelle. Les 500 euros serviront comme microcrédit rotatif en octroi de géniteurs de porcs et lapins. Ainsi, il y a toujours des ressources de survie, les enfants et les familles de veufs/veuves consommeront des protéines animales et ils apprendront tout sur l’élevage du petit bétail. C’est déjà la deuxième fois que ce project est récompensé.
 • Coordination associative pour l’élevage et l’artisanat Barka de Geneviève Ryckmans: ce projet appuie 20 veuves, chefs de famille du village de Foudouk de la Commune rurale d’Ingall-Région d’Agadez, dans la république du Niger. Les 500 euros seront utilisés pour la recapitalisation du cheptel. Chaque veuve reçoit cinq petits ruminants. Cette activité héritée sera productrice de revenus. La cohésion sociale et la stabilité au sein de la communauté seront renforcées et l’exode ou la migration clandestine vers les villes diminuera.

Tweede reeks projecten van vredesvrouwen (december 2016) 

 • Maison Ngulo van Elien Spillebeen: is een doorgangshuis en opleidingscentrum in Butembo, ter ondersteuning van de nazorg voor slachtoffers van seksueel geweld in Noord-Kivu (Congo). Twee tot vier vrouwen, al dan niet met kinderen, kunnen er twee tot zes maanden verblijven. Vrouwen kunnen er ook terecht voor een beroepsopleiding, meer bepaald manden vlechten en naaien. Met de cheque worden tien afstudeerkits aangekocht (een naaimachine en toebehoren).

 • Asinoka van Francine Ramakers: is een onthaalhuis in Zuid-Kivu (op 66 km van Bukavu) voor weeskinderen geboren uit seksueel geweld. De 500 euro zullen dienst doen als roterend microkrediet voor het kweken van kleinvee, meer bepaald varkens en konijnen. Zo is er altijd voedsel, consumeren de kinderen en de omkaderende gezinnen dierlijke eiwitten en leren ze over kleine veeteelt.

 • Nyota-Etoile van Mado Chideka: wil in Zuid-Kivu (grondgebied Walungu) een naaiatelier oprichten ten voordele van kwetsbare kindmoeders, slachtoffers van seksueel geweld. Jonge meisjes die na een verkrachting zwanger zijn, worden immers onmiddellijk verstoten door hun familie. Ze krijgen ook vorming m.b.t. burgerschap en mensenrechten. Zelfs jonge mannen worden uitgenodigd om sensibiliseringssessies mee te volgen.

 • Action Buke-Buke van Stella Kitoga Bitondo: is een initiatief voor socioculturele ontwikkeling in Bulega, Zuid-Kivu. Het project omvat twee luiken: een eerste ter omkadering van jonge meisjes die om verschillende redenen de school verlaten hebben en een tweede ter versterking van de capaciteiten van jonge vrouwen getraumatiseerd door de oorlogen. Het kan gaan om creatieve sessies of om leerateliers.

La deuxième série de projets gagnants (décembre 2016)

 • Maison Ngulo: projet d’ Elien Spillebeen dans la province du Nord-Kivu. Maison Ngulo (fondé par l’organisation Mama Kivu et l’hôpital FEPSI) est une maison d’accueil temporaire et un centre de formation à Butembo qui soutient les victimes de violence sexuelle. Deux à quatre femmes, avec ou sans enfants, peuvent y rester deux à six mois. D’autres victimes peuvent y suivre une formation professionnelle, c’est-à-dire la couture et le tressage de paniers. Avec les cinq cents euros on achètera dix machines à coudre.
 • Asinoka (association d’intervention en faveur des orphelins de Kaniola): projet de Francine Ramakers dans la province du Sud-Kivu, à 66 km de Bukavu (RDC). Il s’agit d’une maison d’accueil pour les 54 enfants orphelins de Kaniola, dont la grande majorité est issue de viols sexuels. Le montant du chèque servira comme microcrédit rotatif en octroi de géniteurs de porcs et lapins. L’élevage de petit bétail augmentera les revenus des familles qui accueillent les orphelins et la consommation de protéines animales.
 • Nyota-Etoile (projet de La Tourkana asbl): projet de Mado Chideka dans la province du Sud-Kivu qui soutient un atelier de couture en faveur de 15 filles-mères vulnérables et victimes de violences sexuelles, en partenariat avec l’association Chicha asbl. Lorsqu’une jeune fille devient mère, elle est immédiatement rejetée par sa famille. C’est pourqoui l’asbl Chicha leur offre des formations et séances sur la citoyenneté et les droits humains. Les garçons y sont la bienvenue. Ce projet s’inscrit dans le développement durable et promeut la démocratie participative.
 • Action Buke-Buke (soutien à l’éducation des filles et au renforcement des femmes dans le territoire de Mwenga): projet de Stella Kitoga Bitondo, également dans la province du Sud-Kivu (Bulega). C’est une initiative pour le développement socio-culturel. Le projet comprend deux volets: le volet encadrement des petites filles qui ont abandonné l’école pour plusieurs raisons (comme le viol, la grossesse, le mariage précoce, la pauvreté) et encadrement des filles de l’école primaire avec e.a. la mise en place d’une école de devoir. Le deuxième volet prend en compte le renforcement des jeunes femmes traumatisées par les guerres (sessions de créativité ou ateliers d’apprentissage).

Eerste bekroonde projecten (december 2014): zij kregen ieder een cheque van 500 euro

 • Usafi Ni Afya van Stéphanie Baguma: dit project in de Congolese regio Zuid-Kivu ondersteunt vrouwen door middel van een landbouwopleiding, de aankoop van gereedschap en van zaai- en plantgoed. De vrouwen worden financieel autonomer en kunnen hun kinderen een betere toekomst bieden. Samen groenten telen bevordert de verwerking van het trauma veroorzaakt door seksueel geweld. Met het gekregen bedrag wordt plantgoed aangekocht.

 • Maisons de Femmes van Louise Ngandu: in de Congolese provincie Kasai werden twee huizen opgericht waar verkrachte en verstoten vrouwen terechtkunnen. Er is ruimte en tijd voor onderwijs, gezondheidszorg en werkopleidingen. De 500 euro worden besteed aan vormingen om vrouwen mondiger te maken met het oog op de komende verkiezingen in de DRC.

 • Mifenoki van Laurence Nyirakamanutsi: dit project maakt gebruik van de rijke landbouwgronden in en rondom de Congolese stad Goma om vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld en etnische zuivering via microkredieten te helpen om hun eigen gewassen te telen. Het gaat om groepsaankopen van zaden en plantgoed. Dankzij de 500 euro kunnen vijf nieuwe vrouwen in het project stappen.

 • Sofebu van Marie-Claire Ruhamya: dit project investeert al jaren in veilige toegang voor vrouwen tot drinkbaar water. Waterputten worden aangelegd en vrouwen krijgen een opleiding voor het beheer en onderhoud van de putten, alsook een renteloze lening om een eigen zaak op te starten. Het gekregen bedrag zal dienst doen als startkapitaal voor een project van microkredieten voor verkrachte vrouwen.

Les premiers projets gagnants (décembre 2014): chacun a reçu 500 euros

 • Usafi Ni Afya de Stéphanie Baguma: son projet soutient des femmes violées en leur proposant une formation en agriculture, leur fournit du matériel agricole et des semences. Le fait de cultiver des légumes ensemble, aide les femmes à mieux vivre les traumatismes dus aux violences sexuelles, dont beaucoup d’entre elles ont été victimes. Grâce à cela, leur autonomie économique et leur ‘empowerment’ social sont renforcés: non seulement cela leur offre de la nourriture et des petits revenus, mais aussi le réconfort et le savoir. Avec notre soutien, cela permettra d’acheter des semences.
 • Maisons de Femmes de Louise Ngandu: dans les deux provinces congolaises du Kasayi, deux Maisons de femmes ont été créées pour l’accueil de femmes violées et répudiées. On y essaie, entre autres, de répondre aux besoins en matière d’éducation, de santé et d’accès à l’emploi. Les 500 euros seront consacrées à une formation axée sur le coaching des femmes candidates aux élections municipales en 2015.
 • Mifenoki de Laurence Nyirakamanutsi: son projet fonctionne avec la formule de ‘microcrédit en nature’, achat de groupe de graines et semences et des soutiens collectifs de traitement et vente de récolte. Les bénéficiaires sont des femmes des environs de la ville de Goma qui ont été victimes de violences sexuelles et de purification ethnique. Le projet leur offre l’autonomie sur les approvisionnements alimentaires indispensables. Grâce à la vente, elles peuvent aussi obtenir des revenus pour financer une éducation et des soins médicaux. Le projet fonctionne à la fois sur le plan économique et sur le plan de l’émancipation sociale. Avec 500 euros, cinq femmes peuvent démarrer le projet.
 • Sofebu de Marie-Claire Ruhamya: ce projet investit depuis des années déjà dans le captage et l’aménagement des sources pour avoir accès à l’eau potable, dans l’agriculture et dans l’encadrement des enfants. Avec les 500 euros, cinq femmes qui ont subi des violences sexuelles et qui se retrouvent seules, recevront chacune 100 euros (en prêt sans intérêt) pour se procurer des semences ou lancer une petite vente de produits de première nécessité.