Vrouwenkracht is vredesmacht

De campagne ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ loopt al meer dan tien jaar. Al die tijd heeft het Platform 1325 niet stilgezeten.

In 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 en 2018 werd er telkens een reeks vrouwen gehuldigd voor hun inzet en engagement met het oog op het behoud of de opbouw van vrede, in eigen land of in het buitenland.

De laatste jaren vond de plechtigheid steeds plaats in de Senaat. Daar kregen de nieuwe vredesvrouwen de zilveren klaproos opgespeld door de voorzitter van de Senaat, ministers en/of staatssecretarissen, en parlementairen. Alle vredesvrouwen zijn terug te vinden per huldigingsjaar.

De laureaten werden al twee keer ontvangen door de koning en de koningin: één keer door koning Albert en koningin Paola in het paleis in Laken en één keer door koning Filip en koningin Mathilde in het werkpaleis in Brussel.

Een zeer succesvol onderdeel van de campagne was ‘Zaai een witte klaproos‘: we verkochten rode zakjes (met de hand gemaakt in het Vrouwenhuis van Istalif, Afghanistan en hier gevuld met zaadjes van witte klaprozen door de Congolese dames van Firefec) ten voordele van buitenlandse projecten van de vredesvrouwen.

Een jaarlijks terugkerende campagne is ‘Draag een witte klaproos‘ tussen 31 oktober (verjaardag VN-Resolutie 1325) en 11 november (Wapenstilstand). Wij hebben meer dan genoeg klaproosjes in voorraad. Ze werden aangekocht bij de Britse Peace Pledge Union en betaald door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Gratis te verkrijgen bij Anne Rowie.

La force des femmes, une chance pour la paix

La campagne ‘La force des femmes, une chance pour la paix’ a commencé il y a douze ans. Depuis ce moment, la Plate-forme 1325 n’a cessé de travailler.

En 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 et 2018 une série de femmes ont été rendues hommage pour leur effort et engagement en vue de la préservation ou de la construction de la paix, ici ou à l’étranger.

La cérémonie s’est presque toujours passée au Sénat. Les nouvelles femmes de paix recevaient leur coquelicot argenté des mains de la Présidente du Sénat, d’un(e) ministre ou un(e) secrétaire d’état, de quelques membres du Parlement. Vous pouvez retrouver toutes les femmes de paix par année d’hommage.

Les lauréates ont été accueillies deux fois par le roi et la reine: la première fois par le roi Albert II et la reine Paola au Palais de Laeken, la deuxième fois par le roi Philippe et la reine Mathilde au Palais de Bruxelles.

Une partie très réussie de la campagne était ‘Faites pousser des coquelicots blancs‘: nous vendions des sachets de graines de coquelicots blancs en faveur de petits projets de nos femmes de paix dans des zones de conflit (sachets brodés à la main par la Maison des Femmes à Istalif, Afghanistan et remplis par les femmes congolaises de Firefec).

Chaque année, entre le 31 octobre (anniversaire de la résolution 1325) et le 11 novembre (Jour de l’Armistice), nous appelons à porter un coquelicot blanc. Nous en avons acheté chez la Peace Pledge Union au Royaume Uni). Nous les distribuons gratuitement.

A commander chez Anne Rowie du Vrouwenraad: anne.rowie@vrouwenraad.be