Publicaties en rapporten

Publications et rapports

 DECLARATION OF PEACE_Ypres (2015)

Engels/anglais

VREDESVERKLARING VAN IEPER UIT 2015 

Lees ze hier in het Nederlands. 

 

BRIEF AAN DE KROONPRINSES JUNI 2020

Het Platform 1325 en de Belgische vredesvrouwen hebben enkele weken geleden een brief geschreven gericht aan onze kroonprinses. Dit naar aanleiding van het feit dat zij binnenkort start in het eerste jaar militaire en sociale wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School van Brussel. Het platform en de vredesvrouwen spreken hun hoop uit dat prinses Elisabeth inzicht zal verwerven in het gendergebonden karakter van oorlog en conflict en dat zij het haar missie zal maken als toekomstige koningin om tegemoet te komen aan de noden van de meest kwetsbaren in de maatschappij.

In het antwoord van de kroonprinses lezen we dat zij gekozen heeft voor de richting militaire en sociale wetenschappen juist omdat conflictpreventie, bemiddeling, vredeshandhaving en geweldloze conflcitbeheersing centraal staan in het curriculum. Prinses Elisabeth zal zich inzetten om deze boodschappen uit te dragen.

Brief

LETTRE À SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE ELISABETH JUIN 2020

La Plate-forme 1325 et les femmes de paix belges ont écrit, il y a quelques semaines, une lettre à la princesse héritière Elisabeth. Bientôt, elle entamera la première année de sciences militaires et sociales au Collège militaire royal de Bruxelles.

La plate-forme et les femmes de paix expriment leur espoir que la princesse se forme non seulement à la gestion non violente des conflits ainsi qu’à la satisfaction des besoins des plus vulnérables de la société, mais aussi qu’elle en fasse une mission personnelle en tant que future reine des Belges.

Dans la réponse de Son Altesse, nous lisons qu’elle a choisi les sciences militaires et sociales parce que la prévention des conflits, la conciliation, le maintien de la paix et la gestion non violente des conflits sont au coeur du curriculum. La princesse Elisabeth s’engagera à transmettre ces messages.

Lettre

MID TERM REVIEW DERDE NAP ‘VROUWEN, VREDE EN VEILIGHEID’ (2017-2021)

Zoals voorzien in actie 34 van het Belgisch NAP 1325 organiseerde de FOD Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Vrouwenraad en het Platform 1325, de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Ontwikkelingssamenwerking een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’ tot op heden (2017-2019). Er werd overlegd met overheidsdiensten, parlement, adviesorganen en middenveldorganisaties over de mogelijkheden om de implementatie van dit actieplan te versterken. Het evenement vond plaats op woensdag 13 november 2019 in het Egmontpaleis te Brussel.

Lees hier alles over het derde Belgisch NAP 1325.

TROISIÈME PAN ‘FEMMES, PAIX, SÉCURITÉ’ (2017-2021)

Nouveau! Le troisième Plan d’Action National pour les femmes, la paix et la sécurité, en vue de l’implémentation de la Résolution 1325 de l’ONU.

Découvrez-le ici.

VIERDE NAP

In februari 2022 werd het Vierde Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2022-2026) voorgesteld op de Ministerraad. De rapportage aan het Parlement uit de vorige plannen werd behouden.

QUATRIEME PAN

En février 2022, le Quatrième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2022-2026) a été présenté au Conseil des Ministres. Le rapportage annuel des plans précédents a été maintenu.