Platform 1325​

La Plateforme 1325

‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ is een campagne van de Vrouwenraad in samenwerking met het Platform 1325.

Dat platform werd opgericht in september 2009 om te pleiten voor de uitvoering van ‘Resolutie 1325’ van de VN-Veiligheidsraad. Die resolutie wil de deur openen voor een grotere rol van vrouwen als vredestichters. Daarnaast wil die ook een grotere bescherming van vrouwen in tijden van oorlog.

Wij proberen ook om ‘Resolutie 1325’ te vertalen naar het Belgische en Vlaamse beleid. Wij vragen dan ook om de toepassing van het Nationaal Actieplan 1325 (NAP 1325).

De leden van Platform 1325 zijn vooral Belgische organisaties uit de vrouwen-, vrede- en mensenrechtenbeweging. Ook worden wij gesteund door parlementsleden, vertegenwoordigers van administraties en overheidsinstellingen en individuen.

De volgende organisaties zijn aangesloten bij Platform 1325:

 • Amnesty International België
 • BPW Belgium
 • Belgische Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfsleiders
 • Broederlijk Delen
 • Centre Maisha Na Afya
 • 11.11.11
 • Conseil des Femmes Francophones de Belgique
 • Commissie Vrouwen en Ontwikkeling
 • Federatie Wizo België-Luxemburg
 • Firefec
 • Flora vzw
 • Fonds A. Ryckmans
 • Impact Sud
 • ICRH Gent
 • Femma
 • KVLV
 • Mary Stopes International
 • Moeders voor Vrede
 • Nederlandstalige Vrouwenraad
 • Open VLD Vrouwen
 • Oxfam Solidariteit
 • Pax Christi Vlaanderen
 • Peace One Day
 • RVDAGE Vlaanderen
 • Sensoa
 • Solidarité Socialiste
 • Soroptimist International/Club Genk
 • Vereniging voor de Verenigde Naties
 • VIVA-SVV afdeling Turnhout
 • Vrede vzw
 • Women in Black
 • zij-kant 
 • Zonta Club of Brussel Zavel

Platform 1325 wordt ook gesteund door de volgende administraties:

 • FOD Buitenlandse Zaken
 • Gelijke Kansen Vlaanderen
 • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Defensie cel diversiteit

De volgende (ex-)parlementsleden steunen Platform 1325:

 • Dominique Tilmans
 • Freya Piryns
 • Hilde Vautmans
 • Marleen Temmerman
 • Nele Lijnen
 • Sabine de Bethune

La campagne ‘La force des femmes, une chance pour la paix’ est une initiative du Vrouwenraad en collaboration avec l’Institut de l’Egalité des Femmes et des Hommes et avec la Plateforme Belge 1325.

La Plateforme Belge PAN 1325 a été créée en septembre 2009 suite à l’initiative du Vrouwenraad et veut assurer le suivi du Plan d’Action National pour la mise en oeuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU (PAN 1325) et le cas échéant réviser le plan. La Plateforme 1325, en tant que garante et lobbyiste de l’exécution du PAN, agit sur base d’une vision et d’objectifs communs. Par le biais de la campagne ‘Cherchez votre femme de paix 1325’ la Plateforme veut informer et sensibiliser un vaste public par rapport à l’importance de la Résolution 1325 de l’ONU.

Les membres de la Plateforme 1325 sont des organisations néerlandophones et francophones émanant des mouvements de femmes, de paix et des droits de l’homme; des parlementaires et représentants des administrations et des institutions associées au PAN 1325, parmi lesquelles l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes. Le Vrouwenraad coordonne les activités de la Plateforme.

Organisations

 • Association Belge des Femmes Chefs d’Entreprises
 • Amnesty International Belgique
 • BPW Belgium
 • Broederlijk Delen
 • Centre Maisha Na Afya
 • CNCD 
 • Conseil des Femmes Francophones de Belgique
 • Commission Femmes et Développement
 • Défense Cellule Diversité
 • Federatie Wizo België-Luxemburg
 • Firefec, Forum Inter Régional des Femmes Congolaises pour le Développement International
 • Fonds A. Ryckmans
 • Impact Sud
 • ICRH Gent
 • Femma
 • KVLV vrouwen met vaart
 • Mary Stopes International
 • Moeders voor Vrede
 • Nederlandstalige Vrouwenraad
 • Oxfam Solidarité
 • Pax Christi Vlaanderen
 • RVDAGE Vlaanderen
 • Sensoa
 • Solidarité Socialiste
 • Vereniging voor de Verenigde Naties
 • Vrede vzw
 • Women in Black
 • zij-kant

Administrations

 • Gelijke Kansen Vlaanderen
 • Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes
 • Ministère de la Défense – cellule diversité
 • SPF Affaires étrangères

Membres du parlement

 • Sabine de Bethune (ex-présidente du Sénat)
 • Marleen Temmerman
 • Hilde Vautmans
 • Nele Lijnen
 • Dominique Tilmans
 • Freya Piryns (sénatrices et ex-sénatrices)