Vrouwen ontmoeten vrouwen: empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in collectieve opvang

De Vrouwenraad heeft van 2008 tot 2010 een onderzoeksproject uitgevoerd naar de levensomstandigheden van vrouwen in Belgische open en gesloten opvangcentra voor asielzoekers. Deze studie omvatte een sensibiliserende verkenning en een participatief onderzoek. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voor dat één van de noden en behoeften van deze vrouwen was om met elkaar in contact te komen. 

We zetten hier op in door het organiseren van groepsgesprekken en sessies creatieve therapie in het kader van groepswerkingen in alle Fedasil- en Rode kruisopvangcentra van Vlaanderen sinds 2012.

Op basis hiervan ontwikkelden we de toolkit Vrouwen ontmoetenvrouwen – Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in collectieve opvang. Hier onder vind je de toolkit in het Nederlands en het Frans. Heb je vragen over het onderzoek of wil je meer informatie? Contacteer Vida Razavi.

Vrouwen ontmoeten vrouwen: toolkit voor empowerend werken met asielzoeksters in collectieve opvang
Des femmes à la rencontre des femmes: toolkit pour un travail d'empowerment avec les demandeuses d'asile en acceuil collectif