De Vrouwenraad...

…wil geweld op vrouwen en meisjes bannen, stereotypering en seksisme zichtbaar maken en bestrijden, en de transitie naar een zorgzame samenleving ondersteunen.

De Vrouwenraad is een koepelorganisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen en rechten voor m/v/x in een diverse samenleving. 

Zo vormen we niet alleen het aanspreekpunt voor de overheid, maar bundelen we ook de krachten van onze leden om allemaal samen onze impact te vergroten. Ons uiteindelijke doel is een zorgzame en duurzame maatschappij zonder structurele ongelijkheid. Daarmee bedoelen we een maatschappij weg van ongebreidelde groei, maar met een feministische economie waarin het welzijn van mensen en het voortbestaan van de planeet de belangrijkste maatstaven zijn. Om structurele ongelijkheid te bestrijden, behartigen en verdedigen we kansen en rechten zoals vastgelegd in verdragen over vrouwen- en mensenrechten.