Drempelverhogende communicatie

communicatie die vertrekt vanuit verschillen in plaats van vanuit overeenkomsten