Drivers

Drivers zijn elementen die een impact (direct / indirect) hebben op een situatie.

Op de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen op de Vlaamse arbeidsmarkt bijvoorbeeld, zijn verschillende drivers van toepassing.

  • Vanuit tewerkstelling onder andere sticky floors, krapte van het gezochte profiel, vooroordelen, loonkloof, denkfout rond neutraliteit,..
  • Vanuit de samenleving o.a.: de genderongelijke verdeling van verantwoordelijkheid in het huishouden