Duurzame arbeidsparticipatie

Hebben we het over de duurzaamheid van arbeidsparticipatie, dan worden tijdelijke / interim / onzekere contracten / tewerkstelling onder studie- of ervaringsniveau niet beschouwd als na te streven tewerkstelling.

Vanuit duurzaamheidsperspectief arbeid begrijpen, wilt zeggen dat we kijken naar arbeidsparticipatie doorheen de hele levensloop. Randvoorwaarden worden in rekening gebracht en de mate waarin tewerkstelling hier al dan niet faciliterend rond optreedt (treden er uitsluitingsmechanismen op wanneer zwangerschap, overlast, jonge kinderen, zorgtaken,.. zich voordoen?).